V dubnu 2011 se uskutečnil farní výlet na kolech. Podívejte se na fotografie z této akce.

Datum pořízení