Milí bratři a sestry, postupně se přibližujeme době prázdnin. Během nich bude provoz poněkud volnější: nebudou probíhat on-line biblické hodiny ani hodiny katechismu. Snažím se zajistit náhrady tak, aby mohly mše svaté probíhat bez omezení, nicméně se může stát, že některé mše svaté ve všední den se nepodaří pokrýt. Proto prosím, vždy sledujte aktuální rozpis bohoslužeb zde na webu, který vždy zveřejňuji na týden dopředu a ten by měl obsahovat nejaktuálnější informace.

Epidemická situace nám, jak věřím, dovoluje hledět do následujících týdnů s opatrným optimismem. Přesto si myslím, že je na místě další bdělost, která je moudrá v tom, že počítá se skutečnou silou tohoto "neviditelného nepřítele". Přece jen jsme tuto sílu zakusili několikrát v průběhu podzimních, zimních a jarních měsíců a mnozí z nás i na vlastní kůži... Chtěl bych vám všem za uplynulé měsíce velmi poděkovat. Zejména za to, jakým způsobem jste spolupracovali na zvládnutí epidemické situace v naší farnosti: za používání ochranných pomůcek, vyplňování rezervačních formulářů a dodržování pravidel. Samozřejmě že se vláda, církevní představitelé a troufám si říct — nikdo z nás — se nevyhnul chybám, vždyť popravdě řečeno nikdo nezná správný plán na fungování společnosti (ani farnosti) v tak výjimečné situaci, kterou pandemie je. Prožili jsme si chvíle nepohodlí a někdy i chvíle úzkostí a pocitu ohrožení či marnosti. Vnímal jsem to i mezi námi. Zvládli jsme to společně, ale buďme i nadále obezřetní, prevence je sice nepohodlná, ale je to menší cena, než hasit otevřený požár. Věřím, že z toho všeho, co jsme zažili, můžeme vyjít posílení, pokud se budeme i nadále podporovat a chovat se vzájemnou ohleduplností. Biskupové nás v posledních dnech povzbuzovali, abychom znovu pozvali vás všechny k pravidelné nedělní účasti na mši svaté. Osobně toto pozvání pokládám sice za důležité, ale za stejně důležité pokládám i ohled na Vaše možnosti a síly. Pokud tedy již pravidelně navštěvujete nedělní mše svaté, patří Vám dík a rád se s vámi opět setkávám. A pro vás ostatní, kteří se na to ještě necítíte, mám pochopení a těším se, že až se odhodláte vrátit, opět se spolu setkáme.

V následujícím týdnu nás čeká v úterý v 19:30 v kostele Sv. Rodiny modlitba Taizé. Pozor! Modlitba Taizé bude až následující týden, tj. 22. června! Dále ve středu od 20:30 on-line biblická hodina. Příprava dětí na první svaté přijímání se blíží ke svému konci. Prosím tedy, abyste v modlitbě vzpomněli i na děti, které se chystají poprvé setkat s Ježíšem v eucharistii.

Přeji Vám pokojný následující týden.

Řehoř J. Žáček.