Milí bratři a sestry, tento týden je ve znamení modlitby za seslání Ducha Svatého. Taková modlitba samozřejmě má své místo v naší každodennosti, avšak v liturgickém období je toto právě ta nejlepší doba, kdy si můžeme obnovu Duchem Svatým vyprošovat...

Sbírka této neděle (7. velikonoční) je určena pro podporu mzdového fondu na platy kněží, kteří slouží v naší arcidiecézi. Tento týden bude ve středu on-line biblická hodina. Budeme pokračovat v četbě Markova evangelia a dokončíme četbu 7. kapitoly. Registrovat se zde na webu můžete jako obvykle od pondělí. Připomínám rodičům, že probíhá příprava na první svaté přijímání, do které je možné se zapojit. První svaté přijímání bude v naší farnosti poslední neděli v červnu, tedy 27. června.

V sobotu 12. června v 15 hodin máme domluvenu možnost prohlídky Emauzského kláštera. Vstupné je 60 Kč, snížené 40 Kč. Sraz účastníků je ve 14:45 před vstupem do kláštera z ulice Na Slovanech. Pro lepší organizaci je dobré se přihlásit přes formulář, který naleznete zde.

Přeji Vám pokojný a radostný týden!

Řehoř J. Žáček