Milí bratři a sestry, školní rok se chýlí ke svému konci a s ním se přibližuje doba prázdnin a dovolených. V naší farnosti vyvrcholí též příprava dětí na první přijetí eucharistie tento týden a příští neděli děti přijmou poprvé svátost Kristova Těla a Krve. Můžeme na ně pamatovat svou modlitbou, ale také příkladem vlastního přijímání Krista a života z jeho přítomnosti. 

Tento týden nás v úterý čeká zpověď dětí před prázdninami přede mší svatou v kostele sv. Martina (přibližně od 17:15), dále od 19:30 bude v kostele Sv. Rodiny možnost zúčastnit se modlitby se zpěvy z Taizé. Ve středu bude od 20:30 setkání nad katechismem, budeme pokračovat v tématu biblické antropologie nad textem Desatera podle knihy Exodus. V pátek od 17 hodin se s dětmi setkáme v kostele Sv. Rodiny a připravíme se na mši svatou, která se bude slavit v neděli. V sobotu od 16:30 tam pak bude první svatá zpověď dětí a také možnost zpovědi pro rodiče a jejich příbuzné a přátele. Sbírka při mši svaté příští neděli je určena pro bohoslovce.

Mše svatá příští neděli v 9 hodin bude ve znamení prvního svatého přijímání dětí. Protože na této mši je potřebné, aby spolu s dětmi byli i jejich rodiče a přátelé, budou mít automaticky rezervována místa při této mši, pro všechny ostatní bude počet dostupných rezervací o něco snížen. Prosím tedy vás ostatní, kteří jste zvyklí chodit obvykle v 9 hodin a nedostane se na vás již místo, abyste využili mši svatou v 7:45 popřípadě v sobotu večer, která je s nedělní platností. Také prosím někoho ochotného z řad farníků, zdali by se neujal služby fotografování při mši svaté v 9 hodin. Předem děkuji a prosím, kdo byste se chtěl této služby ujmout, abyste mě o tom informovali buď osobně nebo na e-mailové adrese info@farnostrepy.cz popřípadě na telefonu 731 621 269. 

Přeji Vám pokojný týden.

Řehoř J. Žáček.