Milí bratři a sestry, první neděle po velikonoční době je zasvěcena tajemství Nejsvětější Trojice. Náš Bůh se v čase naplnění projevuje jako tajemství Tří. Není to jen navýsost spekulativní tajemství, ale především má velice důležité praktické důsledky pro náš vztah k Němu, ale i pro naše vztahy navzájem. Láska jako naplnění našich životů se ukazuje být odůvodněná právě ve vnitřním životě samotného Boha a toto tajemství se daruje i nám, abychom se mu stávali stále více podobnými. 

V pátek proběhla Noc kostelů a náš kostel sv. Martina navštívilo asi 50 návštěvníků, kteří s úctou obdivovali to, co nám zanechali naši předchůdci. Kostel sv. Martina je také naším farním kostelem a přímluva sv. Martina nám je zajisté velikou pomocí. Tento týden nás čeká ve středu on-line biblická hodina. Pokračuje také příprava dětí na první svaté přijímání a stále platí nabídka účasti na prohlídce Emauzského opatství v sobotu 12. června v 15 hodin. Přihlásit se k prohlídce můžete zde. Přeji Vám požehnaný a pokojný další týden.

Řehoř J. Žáček.