Milí bratři a sestry, prošli jsme postní dobou, slavili obřady velikonočního Tridua a nyní vstupujeme do doby velikonoční. Ta trvá 50 dní a budeme v ní prožívat události setkání se Zmrtvýchvstalým, budeme rozjímat nad nadějí, kterou nám Ježíšovo vstání z mrtvých přináší do našich životů. Především chci na začátku této doby vám všem poděkovat za hojnou účast na bohoslužbách při využívání rezervačních formulářů, ale také všem zpěvákům, kostelníkům a těm, kdo chystali květiny, výzdobu a kdo jakkoliv pomohli s přípravou prostředí kostelů a se slavením liturgie. Také děkuji všem brigádníkům, kteří přišli v úterý 30. března pomoct uklidit kostel sv. Martina. 

Tento týden mimořádně nebude on-line biblická hodina, jelikož v našem klášteře máme výroční zasedání kapituly a tedy budu celý den zaměstnán touto akcí. Na závěr vám všem chci popřát požehnané a pokojné velikonoční svátky. Budeme očekávat, jak se epidemická situace bude vyvíjet a snad můžeme opatrně i doufat v určitou úpravu režimu bohoslužeb v souvislosti s představením nového protiepidemického systému. S mnohými z vás tedy na viděnou v následujících dnech!

Řehoř J. Žáček