Milí bratři a sestry, v neděli 6. června oslavíme v naší farnosti Slavnost Těla a Krve Páně. Již od 12. století se především v souvislosti s viděními řeholnice Juliány z Lutychu objevovala snaha si zvláštním svátkem připomínat dar eucharistického tajemství. Když papež Urban IV. tento svátek zaváděl pro celou církev roku 1264, svěřil složení liturgických modliteb velkému teologovi sv. Tomáši Akvinskému. My budeme po mši svaté toto tajemství uctívat adorací, kdy před touto svátostí můžeme prosit o prohloubení své víry, abychom měli z přijímání eucharistie stále hlubší užitek. 

V úterý bude mše svatá v kostele sv. Martina, jelikož je zde 10 míst, je nutné se na mši svatou rezervovat. Ve středu od 20:30 budeme pokračovat v tématu biblické antropologie, přemýšlením o textu Desatera tak, jak nám ho uchovává kniha Exodus ve 20. kapitole. Ve čtvrtek se v 19 hodin v sakristii kostela sv. Martina sejde farní rada a v pátek ve farní kanceláři v kostele Sv. Rodiny ekonomická rada farnosti. V sobotu se můžete zúčastnit prohlídky kláštera v pražských Emauzích, sraz účastníků je před 15. hodinou v areálu kláštera, vstup je z ulice Na Slovanech.

Přeji Vám pokojný a radostný příští týden.

Řehoř J. Žáček.