Milí bratři a sestry, tento týden oslavíme Nanebevstoupení Páně a začneme pobožnost před slavností Seslání Ducha Svatého. Tím se blížíme k závěru velikonoční doby. Všechny farní aktivity probíhají jako doposud, v úterý bude mše svatá v kostele sv. Martina (nutná rezervace místa). 

Ve středu bude on-line hodina katechismu s tématem biblické antropologie a budeme se zabývat Desaterem, jak jej máme zachyceno ve Starém zákoně v knihách Exodus a Deuteronomium. Ve čtvrtek se sejde farní rada. Nadále pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání, do které je stále možné se zapojit.

Příští neděli je sbírka na platy kněží. Tato sbírka bude odvedena do fondu k tomuto účelu zřízenému, k této věci jsou vydány informační materiály, které si můžete přečíst v přiložených dokumentech, ale také v letácích, které jsou v tištěné podobě k dispozici v předsíni kostela.

Přeji Vám požehnaný celý příští týden.

Řehoř J. Žáček.