Kristus na poušti, březen 2022 (zdroj: Pinterest.com)

Milí bratři a sestry, předpokládám, že velkou míru naší pozornosti si bere aktuální situace válečného konfliktu na Ukrajině. Nemůže nám být lhostejné utrpení milionů lidí, kteří jsou zasaženi ruskou agresí. Můžeme pociťovat smutek, bezmoc, strach, frustraci... Toto všechno je v pořádku. Ale nejsme úplně bezmocní, můžeme aktivně pomáhat a také počítat s tím, že potřeba pomoci bude dlouhodobá. Upozorňuji na rozcestník pomahejukrajine.cz, kde si můžeme vybrat formu, jak se aktivně zapojit (finančně, materiálně, pracovně). V naší farnosti jsme v neděli 27. února vybrali při sbírce na podporu humanitární pomoci pro Ukrajinu 31 200 korun! Dovolte mi vám všem, kteří jste přispěli poděkovat!

Nadace sester Boromejek vyhlásila sbírku pro pomoc Ukrajině! Organizuje materiální pomoc poskytovanou přes Hangáry Goretti, kde provozuje nábytkovou banku. Nadace zároveň vyhlašuje sbírku finanční pomoci. Pokud byste se rozhodli podpořit tento projekt Boromejek, veškeré informace najdete na webových stránkách www.nadacesesterboromejek.cz a také na sociálních sítích. Vedení nadace i sestry Boromejky si váží veškeré vaší podpory a děkují za to. Ať vám Bůh žehná.

V týdnu začínajícím 6. březnem nás v úterý od 20:30 čeká on-line biblická hodina. Ve čtvrtek se od 19 hodin v kostele sv. Martina sejde pastorační rada farnosti. V pátek od 16:45 bude pokračovat příprava dětí na první svaté přijímání (prozatím se přípravy účastní pouze jeden zájemce, zveme další). Po páteční mši svaté se budeme modlit křížovou cestu. Upozorňuji také na duchovní obnovu farnosti 19. března, seminář Obnovy v Duchu podle Sieverse, postní kázání v kostele Všech svatých na pražském hradě, všechny informace najdete v článku předcházejícího měsíce, letáčky jsou přiloženy v příloze tohoto článku.

V týdnu začínající nedělí 13. března nás v úterý čeká od 20:30 on-line hodina katechismu, budeme pokračovat v tématu biblické antropologie. Ve středu v 15 hodin bude v kostele sv. Rodiny rozloučení s. Goretti. Po skončení mše svaté bude její tělo uloženo na místním hřbitově sester. Parte zesnulé sestry najdete v příloze tohoto článku. Tento týden nebude pokračovat příprava dětí na první svaté přijímání, protože děti mají jarní prázdniny. Po páteční mši svaté se budeme modlit křížovou cestu. V sobotu se uskuteční duchovní obnova farnosti. Podrobnosti jsou napsány v článku předchozího měsíce, plakátek je v příloze tohoto článku. Prosím o přihlašování do středy, velmi nám tím usnadníte organizaci.

V týdnu od 20. března budeme mít v úterý od 20:30 on-line biblickou hodinu, v pátek pak budeme pokračovat v přípravě dětí na první svaté přijímání. Ve čtvrtek začínáme Seminář Obnovy v Duchu podle Sieverse. Vzhledem k tomu, že v pátek je slavnost Zvěstování Páně, nebude po mši modlitba křížové cesty. V sobotu od 9 do 12 hodin bude brigáda v kostele Svaté Rodiny. Prosím, kdo můžete přijít pomoci, přijďte. Příští neděli, tj. 27. března je uzávěrka doby, kdy je možné podávat návrhy kandidátů voleb do pastorační rady. Sbírka příští neděle je určena na charitativní činnost v arcidiecézi.

V týdnu od 27. března bude v úterý mše svatá v kostele Svaté Rodiny následovaná modlitbou Taizé. Pak od 20:30 budeme pokračovat on-line hodinou katechismu, zabývat se budeme opět biblickou antropologií. V pátek od 16:45 pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání a po mši svaté modlitba křížové cesty. Od 19 hodin v kostele Svaté Rodiny bude další posynodální setkání. Budeme se opět zamýšlet nad tématy, které pro nás otevřela farní část synodálního procesu, k tomuto setkání jste zváni všichni. Na sobotu 2. dubna od 9 hodin vyhlašujeme brigádu v kostele sv. Martina, prosím o pomoc s úklidem a pracemi kolem kostela.

Od pondělí 14. března vláda zrušila povinnost nosit respirátor během mše svaté. K tomu nám také napsali biskupové své slovo, které také přikládám k tomuto článku. Chci sám poděkovat vám všem, kteří jste byli trpěliví a snášeli nepohodlí během mší svatých v posledních dvou letech. Možnost desinfekce rukou ponecháváme v kostele nadále. Možná nás tato doba naučila i tomu, že tyto ochranné prostředky se mohou stát běžnou součástí našeho ohleduplného chování v kostele, když se zrovna necítíme úplně zdrávi. Je to vítaná možnost si oddechnout, byť to přichází v době, kdy tato malá úleva možná zůstane překryta naší starostí o lid Ukrajiny a všech trpících v důsledku války.

Příští pátek 25. března 2022, na Slavnost Zvěstování Páně, od 17 hodin papež František během kajícího obřadu, kterému bude předsedat, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce. K tomuto modlitebnímu setkání, které by se na přání papeže mělo uskutečnit také v katedrálách, mariánských svatyních, farních i řeholních společenstvích po celém světě, zve Svatý otec spolu s biskupy také všechny věřící. Prosím, připojte se společně podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a za skončení válečného konfliktu! V naší farnosti bude v tu hodinu mše svatá, budeme tedy během jejího slavení spojení v modlitbě. Zařadíme tento úmysl do přímluv... Ale pokud budete kdekoliv jinde, můžete se k tomuto aktu připojit svým úmyslem a modlitbou.

Letos nás čekají volby do pastorační rady farnosti. Funkční období je 5 let. Volby se budou konat v neděli 24. dubna. Zveřejňuji jména volební komise, která nedělí 6. března začíná přijímat písemné nabídky kandidátů do pastorační rady. Volební komisi tvoří: Helena Chvalová, Jindřich Chval a Jiří Veselý. Návrhy kandidátů přijímá volební komise písemně v obálce vždy po skončení nedělní mše svaté v sakristii u Svaté Rodiny. Termín uzávěrky je 27. březen. Pak budou navržení kandidáti osloveni, zdali svou nominaci přijímají. Následující neděli 3. dubna bude zveřejněna kandidátka voleb, proběhne výroba hlasovacích lístků.