Milí bratři a sestry, vstupujeme do měsíce, který je spojen s úctou k Nejsvětějšímu Srdci Páně, zároveň prožijeme slavnosti Seslání Ducha Svatého, Nejsvětější Trojice a Těla a Krve Páně. Nedaleko od nás stále trpí lid Ukrajiny zasažený válkou, o které jsme si mysleli, že již do současného světa nepatří. To, že něco trvá dlouho má tendenci oslabovat naši pozornost, protože tyto skutečnosti postupně zabudujeme do svých životů a naučíme se s nimi počítat. To je na jednu stranu dobře, protože nemůžeme být permanentně ve stresu, na stranu druhou jsme tím pozváni k tomu, abychom se rozhodovali nejen pod vlivem emocí, ale po zralejší úvaze. 

V týdnu od 5. června nás čeká v úterý od 20:30 on-line hodina katechismu, ve které začneme nové téma: Christologii, budeme uvažovat nad tajemstvím Ježíšovy Osoby. Čtvrteční mše svatá bude zároveň zakončením semináře Obnovy v Duchu podle Sieverse, při ní budou účastníci rozesláni do služby. To se odrazí ve mši některými obřady, prosím, počítejte, že se mše poněkud prodlouží. Příprava na první svaté přijímání bude v obvyklém čase v pátek v kostele Svaté Rodiny, pak večer následuje Noc kostelů. Oba naše kostely budou otevřené, program můžete najít na webu nockostelu.cz, kde si naše kostely můžete vyhledat. Předem upozorňuji, že ve čtvrtek 16. června na slavnost Těla a Krve Páně nebude ve farnosti mše svatá, jsme pozváni na společné slavení do katedrály, kde mše začíná v 17 hodin a bude následována průvodem po Hradčanském náměstí.

Rádi tlumočíme pozvánku na Bílou Horu na neděli 5. června v 18 hodin, do poutního areálu na inscenaci Santiniho deník, v podání Lucie Trmíkové a Miloslava Koniga. Plakátek je v příloze.

V týdnu od 12. června, budou mít v pondělí děti příležitost ke svátosti smíření od 17:30 v kostele Svaté Rodiny. V úterý pak bude od 20:30 on-line biblická hodina. Ve čtvrtek nebude mše svatá v naší farnosti. Pan kardinál nás zve ke společnému slavení slavnosti Těla a Krve Páně do katedrály. Tam začíná mše sv. v 17 hodin, následuje průvod. V pátek od 16:45 je první svatá zpověď a příští neděli oslavíme v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně, při mši svaté bude uděleno první svaté přijímání. 

V týdnu od 19. června bude v pondělí od 19 hodin ustavující zasedání pastorační rady. V úterý od 20:30 pak budeme mít on-line hodinu katechismu, v níž budeme pokračovat v tématu Christologie, tedy teologickou reflexí nad tajemství osoby Ježíše Krista.

V týdnu od neděle 26. června se můžeme těšit v úterý po mši svaté na modlitbu Taizé, od 20:30 pak na on-line biblickou hodinu. Tento týden končí školní rok a proto přeji všem školákům, rodičům, ale i všem vám požehnané a pokojné prázdniny a opravdový odpočinek. Během prázdnin budou mše svaté jako obvykle, pokud se však nepodaří zajistit na konkrétní mši svatou zástup, může se stát, že bude zrušena. Prosím, sledujte tento web, sekci Bohoslužby. 

V neděli 26. června bude sbírka věnována podpoře bohoslovců.

Zvu vás do strahovského kláštera na koncert pod širým nebem v rámci tzv. strahovských nokturn v neděli 3. července od 19:45. Program je v příloze tohoto článku.

Přeji Vám pokojný čas měsíce června a hodně sil do všech úkolů, které jsou před vámi.

Řehoř J. Žáček.