(aktualizace 22. července)

Milí bratři a sestry, prožíváme letní měsíce, které většina z nás využívá k zotavení a rekreaci. Přeji vám všem, aby se to skutečně podařilo. V současné době je na webu Ministerstva zdravotnictví zveřejněna úprava povinností při návštěvě bohoslužeb následovně: nadále jsou povinné rozestupy 2 metry, pokud nejde o členy téže domácnosti, povinné je dezinfikovat si ruce při vstupu do kostela, není nutné — je-li vzdálenost od ostatních účastníků bohoslužby větší než 2 metry — nosit roušku nebo respirátor, nadále je to však důrazně doporučeno.

Jelikož obsazenost bohoslužeb nedosahuje obvykle větší kapacity než je maximální míra, po dobu prázdnin můžeme upustit od nutnosti rezervací na mši svatou v neděli. K této praxi se s největší pravděpodobností vrátíme po prázdninách. 

Aktuálně (sledujte tento článek pro případná další oznámení):

  • příští neděli 18. července bude mše svatá v 9:00 přenášena do Českého rozhlasu.

Aktualizace: Dne 25. července, kdy je 16. neděle v mezidobí vyhlásil papež František jako světový den seniorů a prarodičů. Důvodem tohoto kroku je zkušenost minulého roku, kdy v covidové pandemii to byli právě senioři, kdo tvořili nejzranitelnější část společnosti. Z důvodu ochrany jejich zdraví byli ponecháni o samotě, častokrát umírali v odloučení od svých blízkých a dodnes si nesou tuto zkušenost ve svých životech. Papež František nás tedy vybízí k praktickému kroku být jim znovu nablízku. Navštívit ty, kdo jsou osamocení, vyjádřit jim blízkost a předat poselství, které papež pro ně napsal, je výzva toho dne. Senioři budou zvláště vzpomenuti také v liturgii toho dne. Každý, kdo tento den navštíví nebo se setká pomocí komunikačních prostředků se seniory, kdo se zúčastní i liturgické oslavy toho dne, bude moci získat plnomocné odpustky, které lze i věnovat duším v očistci po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, přijetí eucharistie ten den a modlitba na úmysl Sv. otce). Přikládám k pročtení dekret o odpustcích, poselství papeže Františka a modlitbu k tomuto dni.

Přeji vám požehnaný letní čas!

Řehoř J. Žáček