leden 2022, Matka Boží

Milí bratři a sestry, 

přeji Vám ať v novém roce zakoušíte Boží lásku a ochranu, přeji Vám pevné zdraví a ať se Vám daří jak v rodinách, tak i pracovně... Epidemická opatření týkající se bohoslužeb prozatím zůstávají beze změny. Připomínám, že v důsledku zrušení povinnosti rozestupů při bohoslužbách, není nutné se na mše rezervovat.

V týdnu od 2. ledna bude v úterý mše svatá v kostele sv. Martina. On-line setkávání, ať už biblické hodiny či hodiny katechismu budou nadále v úterky, pokud nebude řečeno jinak. Postup účasti je stále stejný: přihlášení se zde na webu, kdy Vám v e-mailu přijdou instrukce a případně podrobnosti setkání, pak od 20:20 je možné se připojovat. V sobotu 1. ledna se četlo pastýřské slovo pana kardinála, které pro Vás přikládám jako přílohu tohoto článku.

V týdnu od 9. ledna již vstupujeme do liturgického mezidobí. V souvislosti se zrušením povinnosti zachovávat při bohoslužbě rozestupy již můžeme mši svatou v neděli v 7:45 vrátit do kostela sv. Martina. V pondělí bude v kostele Svaté rodiny od 17 hodin ministrantská schůzka. Tamtéž bude pak v úterý od 9 hodin pohřeb paní Martiny Mudruňkové. V úterý od 20:30 se pak můžeme on-line sejít na biblickou hodinu. Ve čtvrtek od 19 hodin bude pravidelné zasedání farní rady. 

V týdnu od 16. ledna nás čeká v úterý 18. ledna zasedání farní ekonomické rady v kostele sv. Martina. Tento týden z toho důvodu nebude on-line hodina katechismu. V úterý začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. V naší farnosti budeme na tento úmysl pamatovat v přímluvách. Na příští neděli je vyhlášena sbírka na podporu institucí šířících Boží slovo – České katolické biblické dílo a Česká biblická společnosti. Sbírka bude probíhat formou distribuce složenek nebo je možné částku poslat na účet: 45301130/2700 s variabilním symbolem: 9207200220. Můžete také použít QR kód pro platbu z mobilu, který je přiložen k tomuto článku (nutno na obrázek klepnout, aby se zobrazil v celé velikosti).

V týdnu od 23. ledna ukončíme v úterý týden modliteb za jednotu křesťanů. V úterý bude mše svatá v kostele Sv. Rodiny, jak bylo dohodnuto na poslední schůzi pastorační rady, následovat pak bude modlitba se zpěvy Taizé. Následně od 20:30 pak je on-line biblická hodina. Neděle 23. ledna je věnována Božímu slovu, poselství pana kardinála Duky k tomuto dni si můžete přečíst v příloze tohoto článku.

Přeji Vám vše dobré!

Řehoř J. Žáček

Fotogalerie
platba na sbírku v neděli Božího slova