Milí bratři a sestry, pro měsíc říjen zůstávají v platnosti opatření proti covidu ve stejné podobě jako v měsíci září (do 10 účastníků bohoslužby zůstávají roušky a respirátory doporučené, nad 10 účastníků povinné, dezinfekce rukou a rozestupy 1,5 metru mezi účastníky bohoslužeb) a jsou k nahlédnutí na webu Ministerstva zdravotnictví. Z toho důvodu zůstává uspořádání našich bohoslužeb tak, jako doposud. 

V týdnu od 3. října nebude on-line biblická hodina. Sbírka příští neděle, tedy 10. října je určena na podporu fondu, ze kterého jsou financovány platy kněží, bližší informace lze zjistit v letáčku, který je ke stažení v příloze tohoto článku. O sobotách v měsíci říjnu se přede mší svatou od 17:30 modlíme růženec.

V týdnu od 10. října nás čekají následující události: v úterý bude mše svatá v kostele sv. Martina, prosím o rezervaci místa zde na webu. Ve středu od 20:30 bude on-line hodina katechismu, budeme pokračovat v tématu biblické antropologie, konkrétně tématu lidské smrtelnosti. Ve čtvrtek od 19 hodin se sejde farní rada v sakristii kostela sv. Martina. 

V týdnu od 17. října bude v úterý mše svatá u sv. Martina, opět prosím o rezervaci místa. Ve středu pak bude on-line biblická hodina, jako obvykle od 20:30. Příští neděle je věnována modlitbám za misie a také sbírka té neděle bude určena na tento účel. V příloze ke stažení si můžete znovu přečíst slovo kardinála Duky k zahájení synodální cesty.

V týdnu od 24. října bude v pondělí od 17 hodin v kostele Sv. Rodiny chůzka ministrantů. V úterý od 19:30 je tamtéž modlitba Taizé. Tento týden nebude hodina katechismu. Aktuální úprava hygienických opatření (z 20. října) nepočítá oproti minulému stavu s žádnou změnou. Do 10 účastníků bohoslužby jsou roušky a respirátory doporučené, nad tento počet povinné.

V nové fotogalerii si můžete připomenout pouť na Strahov, kterou jsme vykonali v sobotu 25. září.

V příloze tohoto článku najdete i pozvání našich biskupů k účasti na synodálním procesu, který proběhne mezi léty 2021—2023.

S předstihem vás s potěšením informuji, že se podařilo zajistit k přednášce P. Marka Orko Váchu, který vystoupí u nás v kostele Sv. Rodiny ve středu 10. listopadu v 19 hodin s tématem O evangelizaci.

Přeji vám vše dobré do dalších dní.

Řehoř J. Žáček