říjen 2022

Milí bratři a sestry, říjnem vstupujeme do měsíce, který je tradičně věnován modlitbě růžence. Papež Jan Pavel II. napsal o růženci: Modlitba růžence, svou povahou mariánská, je nicméně modlitbou plynoucí ze srdce orientovaného ke Kristu. Svými střídmými prostředky vyjadřuje hloubku celého křesťanského poselství a je téměř jejich shrnutím. Pokud se chcete nechat inspirovat k modlitbě růžence, přikládám k tomuto článku i dokument Rosarium Virginis Mariae, jehož četba nás může k této modlitbě povzbudit. 

V týdnu o 2. října nás čeká v neděli farní kafe. Minulý týden jsem ho zapomněl ohlásit, pokud byste stihli i přesto přinést něco k pohoštění, budu za to vděčný. Tento týden výjimečně nebude on-line setkání. Ve čtvrtek od 19 hodin se pak v Klubu uskuteční posynodální setkání. Těším se na viděnou.

V týdnu od 9. října bude v úterý od 19 hodin v Klubu zasedání farní rady. Z toho důvodu nebude tento týden on-line setkání. Ve čtvrtek od 18:45 bude v kostele Svaté Rodiny přednáška Vojtěcha Kodeta na téma Jak žít z Božího slova. Všichni jste srdečně zváni!

V týdnu od 16. října dochází k trvalému zrušení středeční mše svaté. Důvodem je můj den volna, na středeční mši jsem musel neustále hledat za sebe náhradu, vzhledem k pravidelně nízkému zájmu však věřím, že toto rozhodnutí nebude velkou komplikací. Tento týden budu na duchovních cvičeních, proto ani tento týden nebude on-line setkání. V sobotu od 17 hodin bude v kostele Sv. Rodiny křest Terezy Dobiášové. Sbírka příští neděle je věnována misiím. K tomu nám národní ředitel misijních děl posílá list, se kterým se můžete seznámit v příloze tohoto článku.

V týdnu od 23. října bude v pondělí od 17 hodin v kostele Svaté Rodiny setkání ministrantů, od 17:30 bude zpověď dětí. V úterý 25. října bude on-line hodina katechismu, kdy budeme opět pokračovat v tématu Christologie. Vyšly nové Martinoviny, můžete si je přečíst zde na webu, zároveň děkuji za jejich přípravu.

 V týdnu od 30. října bude v úterý mše svaté v kostele Svaté Rodiny, budeme slavit slavnost Všech svatých. Od 20:30 bude on-line biblická hodina. Ve středu budeme vzpomínat na naše zemřelé. Mše svatá bude na hřbitově sester v 18 hodin. Ve čtvrtek od 19 hodin bude posynodální setkání. Pravděpodobně proběhne v kostele Sv. Rodiny, protože Klub je tou dobou obsazený. Sbírka příští neděle je určena na charitativní činnost v diecézi. Mši svatou příští neděli v 9:00 bude celebrovat pan biskup Václav Malý. Po mši svaté bude následovat farní kafe, kam pan biskup přislíbil účast. Prosím také o donesení občerstvení. Předem děkuji.

Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos, stejně jako v předchozích leteceh (a až do roku 2026) možné získat také v týdnu před dušičkami od 25. 10. do 31. 10. Podmínky:
Nemožnost navštívit hřbitov v běžném týdnu modliteb za zemřelé od 1. do 8. listopadu;
v daný den
- návštěva hřbitova,
- modlitba za zesnulé,
- modlitba na úmysl Svatého Otce,
- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
- svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Přeji Vám požehnané a pokojné podzimní dny.

Řehoř J. Žáček