Uvední Páně do Chrámu, únor 2022

Milí bratři a sestry, s únorem vstupujeme do měsíce, který otvírá slavnost Uvedení Páně do Chrámu. Událost, ve které se Ježíš ukazuje jako světlo k osvícení všem národům, ale ve které také zaznívají již slova, která předpovídají jeho utrpení, jako cestu k tomuto odhalení všem lidem. V týdnu začínající 30. lednem, tuto slavnost oslavíme ve středu při mši svaté, kdy se budou žehnat svíce. V úterý tento týden nebude on-line hodina katechismu. Ve 14 hodin bude v úterý v kostele Sv. Rodiny rozloučení s panem Jiřím Světem. Ve čtvrtek oslavíme památku biskupa a mučedníka sv. Blažeje. Na konci mše svaté se bude udílet tradiční svatoblažejské požehnání.

V týdnu od neděle 6. února nás čeká v úterý on-line biblická hodina. V pátek je světový den nemocných. Chceme při mši svaté svými modlitbami myslet na naše trpící bratry a sestry. Kromě toho bude také možnost při mši svaté přijmout svátost pomazání nemocných. Tuto svátost doporučuji přijmout každému, kdo je vážněji nemocný, ale také všem těm, které pokročilý věk oslabuje na těle. Je vhodné se připravit k této svátosti přijetím svátosti smíření. 

V týdnu od 13. února nás čekají následující události: v pondělí od 17 hodin bude v kostele Sv. Rodiny ministrantská schůzka. V úterý od 20:30 bude on-line hodina katechismu. Ve čtvrtek od 19 hodin se v sakristii kostela sv. Martina sejde pastorační rada. Sbírka příští neděle je určena na Svatopetrský haléř. Na webu ministerstva zdravotnictví došlo k drobné úpravě opatření při konání bohoslužeb: vše zůstává beze změny, doporučeny jsou rozestupy mezi účastníky, doporučuje se dezinfekce rukou, respirátory jsou vyžadovány po celou dobu bohoslužby.

V týdnu od 20. února bude v úterý mše svaté v kostele Svaté Rodiny, protože po mši svaté bude následovat modlitba se zpěvy Taizé. Toto úterý také nebude biblická hodina on-line. 

Příprava dětí na první svaté přijímání začne v pátek 4. března v 16:45 v kostele Svaté Rodiny. Bude probíhat každý pátek na tomto místě, pokud nebude uvedeno jinak. Prosím rodiče, kteří mají zájem o přípravu, aby se přihlásili u mě osobně či e-mailem.

Ve farnosti také budeme organizovat seminář "Život v Duchu podle Sieverse". Jde o 12 večerních setkání, které budou probíhat zpravidla ve čtvrtek po mši svaté (18:45—20:45) a to v období 24. března do 9. června, kdy se končí bohoslužbou vyslání. Při každém z nich se můžeme těšit na chvíli společné modlitby, hodnotnou přednášku a sdílení ve skupinkách. K celému semináři náleží i bohoslužba pokání (se svátostí smíření), modlitba za větší a hlubší vylití Ducha svatého (přímluvná modlitba) a rozeslání ke službě. Kromě touhy po osobním duchovním růstu se předpokládá i ochota, a také možnost, absolvovat seminář celý, bez předvídatelných absencí. Z každého setkání si účastník odnese sedm povinných „domácích úkolů“. Těm musí věnovat každý den „tichou chvíli“, aspoň 15 – 20 minut. Jde o krátké úryvky z Písma, vztahující se k vyslechnuté přednášce. Při příštím setkání se pak s ostatními ve skupince podělí o zkušenost, jak se mu dařilo nebo nedařilo nad textem rozjímat a modlit. Plakátek a přihlášku připravujeme...

Týden od neděle 27. února je poznamenán válečnými událostmi na Ukrajině. Nemůže nás nechat klidnými utrpení těch, kteří jsou zasaženi. Biskupové Čech a Moravy vyhlásili na tuto neděli sbírku na podporu Ukrajiny, která bude poskytnuta prostřednictvích Charity ČR. Plakátek ke sbírce je v příloze článku. Dále se budou zítřejší mše sloužit z formuláře "V době války", budeme vyprošovat mír svými modlitbami...

V úterý bude on-line hodina katechismu. Popeleční středa je den přísného postu, což znamená, že platí půst od masa a také půst újmy (pouze jednou za den se dosyta najíst), který zavazuje katolické křesťany od 18 do 60 let. Papež František nás vyzývá, abychom tento půst obětovali za mír na Ukrajině. V pátek od 16:45 v kostele Svaté Rodiny zahajujeme přípravu na první svaté přijímání. Po mši svaté se pak budeme po celou dobu postní modlit křížovou cestu. Zveme účastníky synody v sobotu 5. března po mši svaté v kostele Svaté Rodiny na sdílení ohledně synodního procesu.

Zveme na postní duchovní obnovu farnosti, která se uskuteční na Strahově. Přihlašování z důvodu snadnějšího zajištění občerstvení je spuštěno zde na webu. Plakátek na akci je v příloze.

Dále zveme na již výše avizovaný seminář Obnova v Duchu podle Sieverse, kterou ve farnosti zahajujeme ve čtvrtek 24. března po mši svaté a bude po dobu 12 týdnů v tomto termínu, kromě Svatého týdne, kdy setkání proběhne v úterý. Plakátek je v příloze, přihlašování zde.

Upozorňuji také na soubor postních kázání v kostele Všech svatých na pražském hradě, plakátek na akci je v příloze tohoto článku.

Nově se můžete seznámit s pastoračním plánem naší farnosti pro tento rok.

 

Přeji vám vše dobré!

Řehoř J. Žáček