Milí bratři a sestry, v měsíci září nás čeká především slavení 1100 výročí mučednické smrti sv. Ludmily, jejíž oslavu završí pouť na Tetíně 18. září, jejímž vrcholem je mše svatá v 11 hodin.

Aktuální opatření proti šíření koronaviru jsou k nahlédnutí na webu Ministerstva zdravotnictví. Aktuálně se požadují rozestupy mezi účastníky bohoslužby alespoň 1,5 metru, při bohoslužbách nad 10 účastníků je vyžadován respirátor. 

Přihlašování k výuce náboženství probíhá skrze archy, jež jsou umístěny v předsíních kostelů. Zapište, prosím, jaké děti máte zájem vyučovat, podle přihlášených účastníků bude pak dohodnut termín. 

Vzhledem k zodpovědnosti, kterou vnímám vzhledem k nebezpečí zavlečení covidu do Domova sv. Karla Boromejského, ponechávám prozatím biblické hodiny a hodiny katechismu každou středu od 20:30 v on-line podobě. Přihlašování probíhá vždy od pondělí zde na webu.

Prosím rodiče, kteří se během mše svaté zdržují se svými dětmi v přesíni kostela, aby po sobě uklízeli (pastelky, papíry). Děkuji předem.

V úterý 21. září od 17 hodin bude v kostele Sv. Rodiny ministrantská schůzka.

Aktuality zde na webu budu zveřejňovat prozatím v těchto měsíčních článcích, prosím, sledujte jejich obsah. Volím tento způsob proto, že v současné době není mnoho nových informací, které by naplnily obsah celého článku, aby nebyl úplně krátký. Nové informace do tohoto článku vepíšu s datem aktualizace.

Aktualizace 25. září:

V úterý 28. září na slavnost sv. Václava bude mše svatá v kostele Svaté Rodiny. Není třeba rezervace místa. Po mši svaté pak bude modlitba Taizé. Ve středu od 20:30 pokračujeme v on-line hodině katechismu, pokračujeme v tématu biblické antropologie.

V měsíci říjnu se budeme každou sobotu od 17:30 modlit přede mší svatou růženec.

Přeji Vám požehnané dny,

Řehoř J. Žáček.