Aktuality 5. června

Milí bratři a sestry, v neděli 6. června oslavíme v naší farnosti Slavnost Těla a Krve Páně. Již od 12. století se především v souvislosti s viděními řeholnice Juliány z Lutychu objevovala snaha si zvláštním svátkem připomínat dar eucharistického tajemství. Když papež Urban IV. tento svátek zaváděl pro celou církev roku 1264, svěřil složení liturgických modliteb velkému teologovi sv. Tomáši Akvinskému. My budeme po mši svaté toto tajemství uctívat adorací, kdy před touto svátostí můžeme prosit o prohloubení své víry, abychom měli z přijímání eucharistie stále hlubší užitek. 

Aktuality 29. května

Milí bratři a sestry, první neděle po velikonoční době je zasvěcena tajemství Nejsvětější Trojice. Náš Bůh se v čase naplnění projevuje jako tajemství Tří. Není to jen navýsost spekulativní tajemství, ale především má velice důležité praktické důsledky pro náš vztah k Němu, ale i pro naše vztahy navzájem. Láska jako naplnění našich životů se ukazuje být odůvodněná právě ve vnitřním životě samotného Boha a toto tajemství se daruje i nám, abychom se mu stávali stále více podobnými. 

Aktuality 22. května

Milí bratři a sestry, touto nedělí ukončíme dobu velikonoční a vstupujeme do liturgického mezidobí. V tomto týdnu nás čekají některé památky a svátky, které doplňují ještě dobu velikonoční — památky Panny Marie, Matky církve, dále svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze... Dále v tomto týdnu budeme mít ve středu od 20:30 on-line hodinu katechismu, registrace zde na webu je jako obvykle od pondělí. Dále je v pátek Noc kostelů. V jejím rámci bude kostel sv. Martina otevřen od 20 hodin do 22 hodin.

Aktuality 15. května

Milí bratři a sestry, tento týden je ve znamení modlitby za seslání Ducha Svatého. Taková modlitba samozřejmě má své místo v naší každodennosti, avšak v liturgickém období je toto právě ta nejlepší doba, kdy si můžeme obnovu Duchem Svatým vyprošovat...

Aktuality 8. května

Milí bratři a sestry, tento týden oslavíme Nanebevstoupení Páně a začneme pobožnost před slavností Seslání Ducha Svatého. Tím se blížíme k závěru velikonoční doby. Všechny farní aktivity probíhají jako doposud, v úterý bude mše svatá v kostele sv. Martina (nutná rezervace místa). 

Ve středu bude on-line hodina katechismu s tématem biblické antropologie a budeme se zabývat Desaterem, jak jej máme zachyceno ve Starém zákoně v knihách Exodus a Deuteronomium. Ve čtvrtek se sejde farní rada. Nadále pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání, do které je stále možné se zapojit.

Aktuality 1. května

Milí bratři a sestry, velikonoční doba je ve své druhé polovině, při liturgii čteme čtení, která nám připomínají důležitost Ježíšova vzkříšení pro náš život. Upozorňuji na nové Martinoviny, které tento týden vyšly. Jsou ke stažení buď zde na webu nebo vytištěné k rozebrání v předsíni kostelů. 

Aktuality 24. dubna

Milí bratři a sestry, tento týden jsme se dočkali posunu v uspořádání bohoslužeb. Jednak nejvyšší správní soud zrušil některá opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým byly zakázány některé liturgické úkony (zákaz hromadného zpěvu a nutnost sedět na svém místě během bohoslužby).

Aktuality 17. dubna

Milí bratři a sestry, když jsem minulý týden psal, že se vbrzku očekává úprava protiepidemického systému, myslel jsem, že se jí dočkáme v řádu dní. Bohužel však žádné zprávy neukazují, že by se vbrzku taková úprava měla představit, takže nám nezbývá nic jiného, než se opět obrnit trpělivostí a čekat, zdali se nás nějaká úprava poměrů nedotkne. Do té doby zůstává vše jako doposud.

Aktuality 10. dubna

Milí bratři a sestry, nedělí Božího milosrdenství končí velikonoční oktáv a vstupujeme do všedních dnů velikonočního období. Již delší dobu je připravována úprava protiepidemického systému, takže budeme očekávat nové informace, které by se týkaly bohoslužeb. Jakmile budou informace zveřejněny, tak na ně případně budeme reagovat.

Aktuality 3. dubna

Milí bratři a sestry, prošli jsme postní dobou, slavili obřady velikonočního Tridua a nyní vstupujeme do doby velikonoční. Ta trvá 50 dní a budeme v ní prožívat události setkání se Zmrtvýchvstalým, budeme rozjímat nad nadějí, kterou nám Ježíšovo vstání z mrtvých přináší do našich životů. Především chci na začátku této doby vám všem poděkovat za hojnou účast na bohoslužbách při využívání rezervačních formulářů, ale také všem zpěvákům, kostelníkům a těm, kdo chystali květiny, výzdobu a kdo jakkoliv pomohli s přípravou prostředí kostelů a se slavením liturgie.