Aktuality leden 2022

Milí bratři a sestry, 

přeji Vám ať v novém roce zakoušíte Boží lásku a ochranu, přeji Vám pevné zdraví a ať se Vám daří jak v rodinách, tak i pracovně... Epidemická opatření týkající se bohoslužeb prozatím zůstávají beze změny. Připomínám, že v důsledku zrušení povinnosti rozestupů při bohoslužbách, není nutné se na mše rezervovat.

Aktuality prosinec 2021

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do adventní doby, kdy v sobě oživujeme očekávání Kristova druhého příchodu. Doby, která je charakteristická přípravou na Vánoce jak v duchovní, tak i v hmotné rovině. Také se účastníme rorátů, mší slavených ke cti Panny Marie, které odehrávají před východem slunce, v době ticha a za zpěvu tradičních písní, jež nás vedou k rozjímání událostí spojených s vtělením Božího Syna.

Aktuality listopad 2021

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do měsíce listopadu, který je obvykle věnován našim vzpomínkám a modlitbám za ty, kteří nás již předešli na věčnost. Podle dokumentu Apoštolské penitenciárie je možnost získat obvyklé plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci po celý měsíc listopad. Je třeba splnit obvyklé tři podmínky (být ve stavu Boží milosti, přijmout ten den eucharistii, pomodlit se na úmysl Sv.

Aktuality říjen 2021

Milí bratři a sestry, pro měsíc říjen zůstávají v platnosti opatření proti covidu ve stejné podobě jako v měsíci září (do 10 účastníků bohoslužby zůstávají roušky a respirátory doporučené, nad 10 účastníků povinné, dezinfekce rukou a rozestupy 1,5 metru mezi účastníky bohoslužeb) a jsou k nahlédnutí na webu Ministerstva zdravotnictví. Z toho důvodu zůstává uspořádání našich bohoslužeb tak, jako doposud. 

Aktuality září 2021

Milí bratři a sestry, v měsíci září nás čeká především slavení 1100 výročí mučednické smrti sv. Ludmily, jejíž oslavu završí pouť na Tetíně 18. září, jejímž vrcholem je mše svatá v 11 hodin.

Aktuální opatření proti šíření koronaviru jsou k nahlédnutí na webu Ministerstva zdravotnictví. Aktuálně se požadují rozestupy mezi účastníky bohoslužby alespoň 1,5 metru, při bohoslužbách nad 10 účastníků je vyžadován respirátor. 

Aktuality 3. července

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do času prázdnin a dovolených, přeji vám tedy, aby vám v tento čas byl potřebný odpočinek dopřán. Tento týden se v bohoslužebném pořádku nic nemění. V pondělí bude slavnost sv. Cyrila a Metoděje, večerní mše svatá v 18 hodin bude v kostele Sv. Rodiny. V úterý bude mše svatá v kostele sv. Martina. Prosím o rezervování místa.

Aktuality 26. června

Milí bratři a sestry, tento týden skončí školní rok a začne doba prázdnin. S tím také souvisí to, že i farní aktivity přejdou do prázdninového režimu. Tento týden se již nebude konat on-line hodina, která bývá ve středu od 20:30. Prosím, sledujte tento web, kde je aktuální program bohoslužeb. Pro čas své dovolené jsem se snažil zajistit zástup, ale může se stát, že se na jednotlivou bohoslužbu toto nepodařilo, což bude oznámeno zde v programu bohoslužeb. 

Aktuality 19. června

Milí bratři a sestry, školní rok se chýlí ke svému konci a s ním se přibližuje doba prázdnin a dovolených. V naší farnosti vyvrcholí též příprava dětí na první přijetí eucharistie tento týden a příští neděli děti přijmou poprvé svátost Kristova Těla a Krve. Můžeme na ně pamatovat svou modlitbou, ale také příkladem vlastního přijímání Krista a života z jeho přítomnosti. 

Aktuality 12. června

Milí bratři a sestry, postupně se přibližujeme době prázdnin. Během nich bude provoz poněkud volnější: nebudou probíhat on-line biblické hodiny ani hodiny katechismu. Snažím se zajistit náhrady tak, aby mohly mše svaté probíhat bez omezení, nicméně se může stát, že některé mše svaté ve všední den se nepodaří pokrýt. Proto prosím, vždy sledujte aktuální rozpis bohoslužeb zde na webu, který vždy zveřejňuji na týden dopředu a ten by měl obsahovat nejaktuálnější informace.