Aktuality září 2021

Milí bratři a sestry, v měsíci září nás čeká především slavení 1100 výročí mučednické smrti sv. Ludmily, jejíž oslavu završí pouť na Tetíně 18. září, jejímž vrcholem je mše svatá v 11 hodin.

Aktuální opatření proti šíření koronaviru jsou k nahlédnutí na webu Ministerstva zdravotnictví. Aktuálně se požadují rozestupy mezi účastníky bohoslužby alespoň 1,5 metru, při bohoslužbách nad 10 účastníků je vyžadován respirátor. 

Aktuality 3. července

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do času prázdnin a dovolených, přeji vám tedy, aby vám v tento čas byl potřebný odpočinek dopřán. Tento týden se v bohoslužebném pořádku nic nemění. V pondělí bude slavnost sv. Cyrila a Metoděje, večerní mše svatá v 18 hodin bude v kostele Sv. Rodiny. V úterý bude mše svatá v kostele sv. Martina. Prosím o rezervování místa.

Aktuality 26. června

Milí bratři a sestry, tento týden skončí školní rok a začne doba prázdnin. S tím také souvisí to, že i farní aktivity přejdou do prázdninového režimu. Tento týden se již nebude konat on-line hodina, která bývá ve středu od 20:30. Prosím, sledujte tento web, kde je aktuální program bohoslužeb. Pro čas své dovolené jsem se snažil zajistit zástup, ale může se stát, že se na jednotlivou bohoslužbu toto nepodařilo, což bude oznámeno zde v programu bohoslužeb. 

Aktuality 19. června

Milí bratři a sestry, školní rok se chýlí ke svému konci a s ním se přibližuje doba prázdnin a dovolených. V naší farnosti vyvrcholí též příprava dětí na první přijetí eucharistie tento týden a příští neděli děti přijmou poprvé svátost Kristova Těla a Krve. Můžeme na ně pamatovat svou modlitbou, ale také příkladem vlastního přijímání Krista a života z jeho přítomnosti. 

Aktuality 12. června

Milí bratři a sestry, postupně se přibližujeme době prázdnin. Během nich bude provoz poněkud volnější: nebudou probíhat on-line biblické hodiny ani hodiny katechismu. Snažím se zajistit náhrady tak, aby mohly mše svaté probíhat bez omezení, nicméně se může stát, že některé mše svaté ve všední den se nepodaří pokrýt. Proto prosím, vždy sledujte aktuální rozpis bohoslužeb zde na webu, který vždy zveřejňuji na týden dopředu a ten by měl obsahovat nejaktuálnější informace.

Aktuality 5. června

Milí bratři a sestry, v neděli 6. června oslavíme v naší farnosti Slavnost Těla a Krve Páně. Již od 12. století se především v souvislosti s viděními řeholnice Juliány z Lutychu objevovala snaha si zvláštním svátkem připomínat dar eucharistického tajemství. Když papež Urban IV. tento svátek zaváděl pro celou církev roku 1264, svěřil složení liturgických modliteb velkému teologovi sv. Tomáši Akvinskému. My budeme po mši svaté toto tajemství uctívat adorací, kdy před touto svátostí můžeme prosit o prohloubení své víry, abychom měli z přijímání eucharistie stále hlubší užitek. 

Aktuality 29. května

Milí bratři a sestry, první neděle po velikonoční době je zasvěcena tajemství Nejsvětější Trojice. Náš Bůh se v čase naplnění projevuje jako tajemství Tří. Není to jen navýsost spekulativní tajemství, ale především má velice důležité praktické důsledky pro náš vztah k Němu, ale i pro naše vztahy navzájem. Láska jako naplnění našich životů se ukazuje být odůvodněná právě ve vnitřním životě samotného Boha a toto tajemství se daruje i nám, abychom se mu stávali stále více podobnými. 

Aktuality 22. května

Milí bratři a sestry, touto nedělí ukončíme dobu velikonoční a vstupujeme do liturgického mezidobí. V tomto týdnu nás čekají některé památky a svátky, které doplňují ještě dobu velikonoční — památky Panny Marie, Matky církve, dále svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze... Dále v tomto týdnu budeme mít ve středu od 20:30 on-line hodinu katechismu, registrace zde na webu je jako obvykle od pondělí. Dále je v pátek Noc kostelů. V jejím rámci bude kostel sv. Martina otevřen od 20 hodin do 22 hodin.

Aktuality 15. května

Milí bratři a sestry, tento týden je ve znamení modlitby za seslání Ducha Svatého. Taková modlitba samozřejmě má své místo v naší každodennosti, avšak v liturgickém období je toto právě ta nejlepší doba, kdy si můžeme obnovu Duchem Svatým vyprošovat...