Aktuality 8. května

Milí bratři a sestry, tento týden oslavíme Nanebevstoupení Páně a začneme pobožnost před slavností Seslání Ducha Svatého. Tím se blížíme k závěru velikonoční doby. Všechny farní aktivity probíhají jako doposud, v úterý bude mše svatá v kostele sv. Martina (nutná rezervace místa). 

Ve středu bude on-line hodina katechismu s tématem biblické antropologie a budeme se zabývat Desaterem, jak jej máme zachyceno ve Starém zákoně v knihách Exodus a Deuteronomium. Ve čtvrtek se sejde farní rada. Nadále pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání, do které je stále možné se zapojit.

Aktuality 1. května

Milí bratři a sestry, velikonoční doba je ve své druhé polovině, při liturgii čteme čtení, která nám připomínají důležitost Ježíšova vzkříšení pro náš život. Upozorňuji na nové Martinoviny, které tento týden vyšly. Jsou ke stažení buď zde na webu nebo vytištěné k rozebrání v předsíni kostelů. 

Aktuality 24. dubna

Milí bratři a sestry, tento týden jsme se dočkali posunu v uspořádání bohoslužeb. Jednak nejvyšší správní soud zrušil některá opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým byly zakázány některé liturgické úkony (zákaz hromadného zpěvu a nutnost sedět na svém místě během bohoslužby).

Aktuality 17. dubna

Milí bratři a sestry, když jsem minulý týden psal, že se vbrzku očekává úprava protiepidemického systému, myslel jsem, že se jí dočkáme v řádu dní. Bohužel však žádné zprávy neukazují, že by se vbrzku taková úprava měla představit, takže nám nezbývá nic jiného, než se opět obrnit trpělivostí a čekat, zdali se nás nějaká úprava poměrů nedotkne. Do té doby zůstává vše jako doposud.

Aktuality 10. dubna

Milí bratři a sestry, nedělí Božího milosrdenství končí velikonoční oktáv a vstupujeme do všedních dnů velikonočního období. Již delší dobu je připravována úprava protiepidemického systému, takže budeme očekávat nové informace, které by se týkaly bohoslužeb. Jakmile budou informace zveřejněny, tak na ně případně budeme reagovat.

Aktuality 3. dubna

Milí bratři a sestry, prošli jsme postní dobou, slavili obřady velikonočního Tridua a nyní vstupujeme do doby velikonoční. Ta trvá 50 dní a budeme v ní prožívat události setkání se Zmrtvýchvstalým, budeme rozjímat nad nadějí, kterou nám Ježíšovo vstání z mrtvých přináší do našich životů. Především chci na začátku této doby vám všem poděkovat za hojnou účast na bohoslužbách při využívání rezervačních formulářů, ale také všem zpěvákům, kostelníkům a těm, kdo chystali květiny, výzdobu a kdo jakkoliv pomohli s přípravou prostředí kostelů a se slavením liturgie.

Aktuality 27. března

Milí bratři a sestry, Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Završí se tak naše příprava na Velikonoce, ale také budeme mít možnost prožít tajemství Velikonoc, smrti a zmrtvýchvstání Páně. V pondělí bude zpovědní den farnosti. Od 16:30 budeme zpovídat v kostele Svaté Rodiny 5 kněží. Prosím, využijte této příležitosti. Ve středu bude on-line hodina katechismu, budeme pokračovat v tématu biblické antropologie a dokončíme četbu 3. kapitoly knihy Genesis.

Aktuality 20. března

Milí bratři a sestry, vstupujeme do 5. postního týdne. Ve středu ve 20:30 se můžeme sejít na on-line biblické hodině, budeme v ní pokračovat v četbě 6. kapitoly Markova evangelia. Ve čtvrtek oslavíme slavnost Zvěstování Páně a v pátek po mši svaté se budeme modlit křížovou cestu. 

Zpovídání před velikonočními svátky bude v pondělí od 16:30 do 18:00. Bude zpovídat 5 kněží. Samozřejmě jsem také k dispozici ke zpovědi před každou mší svatou případně individuálně.

Aktuality 13. března

Milí bratři a sestry, vstupujeme do druhé poloviny naší postní přípravy na Velikonoce. V tomto týdnu nás čeká ve středu on-line hodina katechismu, na kterou se můžete přihlašovat již tradičně od pondělí. V pátek bude slavnost sv. Josefa. Mše svatá v 18 hodin bude přenášena na YouTube, protože však jde o slavnost a bude delší mše, tak již po mši svaté nebude modlitba křížové cesty.

Aktuality 6. března

Milí bratři a sestry, prožíváme společně dobu postní a zároveň i období zpřísněných hygienických opatření. Obojí od nás očekává adekvátní životní odpověď. Především bych v této době rád poděkoval vám všem, kteří se poctivě na mši svatou registrujete a tak pomáháte s dodržováním opatření, za nichž je umožněno konání veřejných bohoslužeb. Také děkuji všem těm, kteří se angažují v hudebním doprovodu bohoslužeb ať už zpěvem či hrou na nástroj. Jak víte, tak není v současné situaci dovolen hromadný zpěv lidu, může však zpívat sbor zpěváků, pokud jsou na stavebně odděleném místě.