Aktuality 10. dubna

Milí bratři a sestry, nedělí Božího milosrdenství končí velikonoční oktáv a vstupujeme do všedních dnů velikonočního období. Již delší dobu je připravována úprava protiepidemického systému, takže budeme očekávat nové informace, které by se týkaly bohoslužeb. Jakmile budou informace zveřejněny, tak na ně případně budeme reagovat.

Aktuality 3. dubna

Milí bratři a sestry, prošli jsme postní dobou, slavili obřady velikonočního Tridua a nyní vstupujeme do doby velikonoční. Ta trvá 50 dní a budeme v ní prožívat události setkání se Zmrtvýchvstalým, budeme rozjímat nad nadějí, kterou nám Ježíšovo vstání z mrtvých přináší do našich životů. Především chci na začátku této doby vám všem poděkovat za hojnou účast na bohoslužbách při využívání rezervačních formulářů, ale také všem zpěvákům, kostelníkům a těm, kdo chystali květiny, výzdobu a kdo jakkoliv pomohli s přípravou prostředí kostelů a se slavením liturgie.

Aktuality 27. března

Milí bratři a sestry, Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Završí se tak naše příprava na Velikonoce, ale také budeme mít možnost prožít tajemství Velikonoc, smrti a zmrtvýchvstání Páně. V pondělí bude zpovědní den farnosti. Od 16:30 budeme zpovídat v kostele Svaté Rodiny 5 kněží. Prosím, využijte této příležitosti. Ve středu bude on-line hodina katechismu, budeme pokračovat v tématu biblické antropologie a dokončíme četbu 3. kapitoly knihy Genesis.

Aktuality 20. března

Milí bratři a sestry, vstupujeme do 5. postního týdne. Ve středu ve 20:30 se můžeme sejít na on-line biblické hodině, budeme v ní pokračovat v četbě 6. kapitoly Markova evangelia. Ve čtvrtek oslavíme slavnost Zvěstování Páně a v pátek po mši svaté se budeme modlit křížovou cestu. 

Zpovídání před velikonočními svátky bude v pondělí od 16:30 do 18:00. Bude zpovídat 5 kněží. Samozřejmě jsem také k dispozici ke zpovědi před každou mší svatou případně individuálně.

Aktuality 13. března

Milí bratři a sestry, vstupujeme do druhé poloviny naší postní přípravy na Velikonoce. V tomto týdnu nás čeká ve středu on-line hodina katechismu, na kterou se můžete přihlašovat již tradičně od pondělí. V pátek bude slavnost sv. Josefa. Mše svatá v 18 hodin bude přenášena na YouTube, protože však jde o slavnost a bude delší mše, tak již po mši svaté nebude modlitba křížové cesty.

Aktuality 6. března

Milí bratři a sestry, prožíváme společně dobu postní a zároveň i období zpřísněných hygienických opatření. Obojí od nás očekává adekvátní životní odpověď. Především bych v této době rád poděkoval vám všem, kteří se poctivě na mši svatou registrujete a tak pomáháte s dodržováním opatření, za nichž je umožněno konání veřejných bohoslužeb. Také děkuji všem těm, kteří se angažují v hudebním doprovodu bohoslužeb ať už zpěvem či hrou na nástroj. Jak víte, tak není v současné situaci dovolen hromadný zpěv lidu, může však zpívat sbor zpěváků, pokud jsou na stavebně odděleném místě.

Aktuality 27. února

Milí bratři a sestry, trošku s napětím jsem sledoval jednání vlády ohledně nových opatření proti epidemii a zdá se, že z nových opatření se nic nedotýká slavení bohoslužeb. Pozor, aktualizace 13:00: nově již není považována za adekvátní ochranu dýchacích cest látková rouška nebo šála.

Aktuality 20. února

Milí bratři a sestry, ve středu jsme vstoupili do doby postní, která je časem přípravy na Velikonoce. V tomto týdnu nás čekají bohoslužby v obvyklém pořádku, navíc je mše svatá v úterý u sv. Martina. Sbírka 1. postní neděle je určena na svatopetrský haléř. Ve středu od 20:30 je on-line biblická hodina a v pátek po mši svaté modlitba křížové cesty. Na YouTube se bude přenášet mše svatá v neděli v 9:00 a páteční modlitba křížové cesty. Příští neděli 28. února bude mše svatá z kostela Sv. Rodiny přenášena do Českého rozhlasu.

Přeji Vám pokojný následující týden.

Aktuality 13. února

Milí bratři a sestry, následující týden vstupujeme ve středu do doby postní, což je doba přípravy na velikonoční svátky. Při velikonoční vigilii budeme opět obnovovat své křestní vyznání, které spočívá ve zřeknutí se hříchu a vyznání víry v Ježíše Krista. Abychom toto vyznání byli schopni pronést ze srdce, je tu doba postní, která nás k takovému vyznání má disponovat tím, že nás vede k pokání, neboli k odvracení se od hříchu. Texty biblických čtení v této době nám budou poskytovat hojné možnosti si uvědomovat, ve kterých oblastech jsme ještě nedorostli tomu, co jsme na křtu vyznali.

Aktuality 6. února

Milí bratři a sestry, tento týden se nám podařilo dokončit instalaci kamery v kostele Svaté Rodiny. To znamená, že na stránce farnosti na YouTube budou vysílány mše svaté každou neděli v 9 hodin a v případě slavností nebo jinak významných mší i během týden. Jinak nás následující týden čeká ve čtvrtek Světový den nemocných. Je to příležitost vzpomenout na ty z nás, kteří v tuto dobu zápasí se svou slabostí, s nemocí... V této situace se čas od času nacházíme my všichni, což nám dává citlivost i pro utrpení druhých.