Jelikož v září 2021 byla schválena novela zákona o elektronických komunikacích, která s platností od 1. ledna 2022 přináší povinnost pro provozovatele webů ukládat cookies pouze s aktivním souhlasem návštěvníků, chceme Vás — návštěvníky našeho webu informovat — že náš web neukládá ve Vašem prohlížeči žádná cookies, nežádá tedy o jejich povolení. Výjimkou by byli pouze registrovaní uživatelé, ovšem tento web neumožňuje návštěvníkům tvorbu uživatelských účtů, tedy ani tento případ není relevantní.

Co se týče osobních údajů, náš web využívá Vaše data (jméno, e-mailová adresa) v rezervačních formulářích. Tyto údaje jsou v databázi uloženy do doby, než je rezervační formulář vymazán, což se děje nejvýše několik dní po skončení bohoslužby, na který byla rezervace vytvořena.