Název Farní charita Řepy
Adresa:

K šancím 50/6

  163 00  Praha 17 - Řepy
IČ: 73633925
Statutární zástupce/ředitel: Mgr. Pavol Janto
Kontaktní telefon: 603 390 515
Kontaktní e-mail: repy@praha.charita.cz