Aktuality červen 2024

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do měsíce června, který již tento rok je dobou liturgického mezidobí. Na začátku měsíce nás čekají velké slavnosti Těla a Krve Páně, Nejsvětějšího Srdce Páně a další památky. Liturgická slavení podobně jako i pracovní život mnohých z nás směřují k období klidu a dovolených. 

Aktuality květen 2024

Milí bratři a sestry, v měsíci květnu je v katolické zbožnosti zdůrazněna úcta k Panně Marii. Zajímalo mě, proč to tak je. Zjistil jsem, že je zde propojena krása přírody, která v květnu ukazuje svoji krásu asi nejintenzivnějším způsobem v tom, jak je rozkvetlá a svěží, s krásou Matky Boží, která vstoupila do života jako Neposkvrněná, předurčená stát se Matkou Mesiáše.

Aktuality duben 2024

Milí bratři a sestry, letošní duben je spojen se začátkem doby velikonoční. Velikonoční doba je v liturgickém smyslu zpřítomněním padesátidenního období, kdy Ježíš pobýval se svými učedníky, učil je zvykat si na nový druh jeho přítomnosti. My se k tomuto období smíme přidat a každodenně rozjímat nad jeho přítomností v našich životech. 

Aktuality březen 2024

Milí bratři a sestry, letošní březen prakticky celý leží v době postní a v jeho závěru pak budeme prožívat Svatý týden. Doba postní je dobrou přípravy na Velikonoce, kdy spolu s katechumeny, kteří se připravují na svůj křest, i my se zamýšlíme, jak prožíváme svůj vlastní křest. To proto, abychom o Velikonocích znovu stvrdili své rozhodnutí patřit Kristu, obnovit své křestní vyznání. Doba postní nám nabízí bohatý poklad Božího slova, jež je pro nás světlem na životní cestě. Ať jsme pro ně otevření a dokážeme využívat nabízené Boží milosti k proměně našeho srdce.

Aktuality únor 2024

Milí bratři a sestry, letošní měsíc únor je ve znamení začátku doby postní, do níž vstupujeme v polovině měsíce, zároveň je letošní únor přestupný, takže je mírně delší. Všechno jsou to příležitosti, které můžeme využít pro prohloubení svého života třeba v duchovním rozměru. V únoru také jako církev myslíme na nemocné, jejichž Světový den slavíme 11. února. O den později budeme v naší farnosti hromadně udílet svátost nemocných.

Aktuality leden 2024

Milí bratři a sestry, vstupujeme do nového roku 2024, do kterého vám přeji hojnost Božího požehnání, sil a pevné zdraví. Zároveň do něj vstupujeme dobou Vánoční, která pak přechází do liturgického mezidobí. Čeká nás také týden modliteb za jednotu křesťanů. 

Aktuality prosinec 2023

Milí bratři a sestry, měsícem prosincem vstupujeme do adventní doby, která je liturgicky rozdělená na dvě části. V té první, do 17. prosince, jsme liturgickými texty směřováni k pohledu na druhý příchod Kristův. Ve druhé části adventní doby se těžiště liturgických textů blíží k Vánocům a připomínají nám Ježíšův první příchod. To, jak po staletí lidé očekávali příchod Mesiáše, je i pro nás inspirací, ale také zrcadlem, zdali rozměr očekávání a těšení se nevymizel z naší duchovní cesty.

Aktuality listopad 2023

Milí bratři a sestry, měsíc listopad máme spojený se vzpomínkou na naše zemřelé, protože hned v úvodu si je připomínáme slavností Všech svatých a také vzpomínkou na naše zemřelé. V naší farnosti je také příležitost oslavit patrona našeho farního kostela svatomartinským průvodem a následně poutní mší svatou v sobotu 11. listopadu. V neděli 5. listopadu navštíví naši farnost pan arcibiskup Jan Graubner a bude slavit mši svatou mezi svátky sv. Karla Boromejského, patrona Domova sv. Karla a také sv. Martinem, patronem naší farnosti.

Aktuality říjen 2023

Milí bratři a sestry, měsíc říjen náš může inspirovat k modlitbě růžence, protože 7. říjen je den památky Panny Marie Růžencové. Na ten den se chystáme na pěší pouť do Hájku, kde je v 11 hodin mše svatá. První pátek v tomto měsíci zahajujeme pravidelné adorace eucharistie, které budou na první pátek začínat v 17 hodin, ukončena bude v 17:45 modlitbou litanií k Nejsvětějšímu Srdci Páně a zásvětnou modlitbou.

Aktuality září 2023

Milí bratři a sestry, po prázdninách vstupujeme do nového školního roku a vracíme se k běžnému programu bohoslužeb a farních aktivit. Obnovují se biblické hodiny, hodiny katechismu, setkání nad Písmem první čtvrtky v měsíci a také postupně i výuka dětí. Při nedělní mši svaté 3. září budeme vyprošovat dětem a učitelům dary Ducha Svatého.