Scházíme se v krásné atmosféře šeřícího se kostela sv. Martina vždy v pátek ve 20:00 hod. Modlíme se růženec (podle liturgického období radostný, bolestný nebo slavný) za mír nebo na jiné úmysly. Modlitba trvá asi 30 minut.

Další zájemci jsou zváni.

Upozornění: Páteční modlitba růžence u sv. Martina se během letních prázdnin nekoná.

Kontakt:
Irena Vojtěchová: 732 581 647
Jaroslav Klápště: 602 746 410