Po covidové pauze obnovujeme modlitební společenství, které tu před více lety zavedla sestra Lada. Scházíme se u svatostánku v kostele Svaté Rodiny v pondělí v 18:45 hod. Na programu je modlitba Breviáře (nešpory), nebo čtení z Písma a rozjímání, nebo modlitba růžence. Otevřené jsou i další možnosti. Součástí je rovněž blok chval, díků a proseb. Modlitba trvá asi 45 minut.

Další zájemci jsou zváni.

Upozornění: Pondělní modlitební setkání u Svaté Rodina se během letních prázdnin bude konat pouze spontánně, pokud se daný den sejdou zájemci.

Kontakt:
Jaroslav Klápště: 602 746 410