Velikonoce v řepské farnosti:

Všechny tyto bohoslužby budou v kostele Svaté Rodiny a je třeba se na ně rezervovat.

Pozor: Tento rozpis bohoslužeb se liší od toho, který byl uveřejněn v Martinovinách!

Rezervace budou spuštěny: na Zelený čtvrtek a Velký pátek ve středu 31. března, na všechny tři mše svaté na slavnost Zmrtvýchvstání Páně v sobotu 3. dubna.

Oslava

Datum

 

 

 

Květná neděle

28. března

7:45

9:00 sss

 

Zelený čtvrtek

1. dubna

 

 

18:00 sss

Velký pátek

2. dubna

 

9:00 (KřC)

15:00 sss

Bílá sobota

3. dubna

 

9:00 (MsČ)

 

Velikonoční vigilie

3. dubna

 

 

20:05 ČT3 Strahov

Zmrtvýchvstání Páně

4. dubna

7:45

9:00

10:30

Pondělí velikonoční

5. dubna

7:45

9:00

 

Vysvětlivky:

tučně označené bohoslužby budou přenášeny na farní YouTube
sss — po skončení mše nebo obřadů je možné přistoupit ke svatému přijímání (Květná neděle do 10:30, Zelený čtvrtek do 19:30, Velký pátek do 16:30)
KřC — modlitba křížové cesty
MsČ — modlitba se čtením, pak do 11 hodin bude kostel otevřen k soukromé adoraci u Božího hrobu

Tradiční křížová cesta na Velký pátek na Petříně nebude letos organizována (samozřejmě, lze se ji pomodlit soukromě).