Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře, která spolu s ním usiluje o to, aby obec věřících měla jedno srdce a jednu duši (Skutky apoštolů 4,32). Spolu s ním tedy posuzuje otázky týkající se farnosti, radí se o nich, nalézá možnosti řešení, usnáší se na opatřeních a poskytuje součinnost při jejich uskutečňování či je přímo uskutečňuje. 

Pastorační rada má funkční období 5 let.

Máte-li námět nebo přání, které by farní rada měla projednat, můžete nám napsat na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech.

Složení pastorační rady

Předseda: Řehoř J. Žáček (farář)

Členové: Jaroslav Klápště, Hana Kučerová, Petra Kuželová, Matěj Šturma, Pavol Janto, S. M. Agnela Pechová

Dokumenty

stanovy pastoračních rad v Arcidiecézi pražské