Na této stránce najdete aktivity, které jsou v naší farnosti pořádány, včetně kontaktů na zodpovědné osoby...

Modlitební aktivity

Modlitba růžence

Pondělní modlitební společenství

Nabídka přímluvné modlitby

Modlitby matek

Modlitba Taizé

Aktivity na podporu duchovního života

Biblické hodiny

Hodiny katechismu

Setkání účastníků semináře duchovní obnovy

Liturgické aktivity

Ministrantská setkání

Farní sbor

Výukové aktivity

Výuka náboženství předškoláci a nejmladší

Mladší školní děti

Starší školní děti

Další aktivity

Posynodní setkání

Dveřníci

Farní kafe