Milí návštěvníci,
vítám vás na webových stránkách farnosti Praha — Řepy. Tento web slouží jako informační nástěnka. V menu Služby můžete najít to, co jako farnost nabízíme veřejnosti, zejména věřící, ale nejen jí. V menu Farnost můžete najít informace o naší farnosti, co pořádáme a dále v je zde menu Fotoalbum, které dává nahlédnout do života našeho společenství. Velice uvítám náměty ke zlepšení, ale také každou pomocnou ruku k vytvoření textů či příspěvků na tomto webu... Jak je to na našem webu s cookies a ukládáním osobních údajů, se dozvíte zde

Řehoř J. Žáček, farář

Aktuality červen 2024

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do měsíce června, který již tento rok je dobou liturgického mezidobí. Na začátku měsíce nás čekají velké slavnosti Těla a Krve Páně, Nejsvětějšího Srdce Páně a další památky. Liturgická slavení podobně jako i pracovní život mnohých z nás směřují k období klidu a dovolených. 

Aktuality květen 2024

Milí bratři a sestry, v měsíci květnu je v katolické zbožnosti zdůrazněna úcta k Panně Marii. Zajímalo mě, proč to tak je. Zjistil jsem, že je zde propojena krása přírody, která v květnu ukazuje svoji krásu asi nejintenzivnějším způsobem v tom, jak je rozkvetlá a svěží, s krásou Matky Boží, která vstoupila do života jako Neposkvrněná, předurčená stát se Matkou Mesiáše.

Aktuality duben 2024

Milí bratři a sestry, letošní duben je spojen se začátkem doby velikonoční. Velikonoční doba je v liturgickém smyslu zpřítomněním padesátidenního období, kdy Ježíš pobýval se svými učedníky, učil je zvykat si na nový druh jeho přítomnosti. My se k tomuto období smíme přidat a každodenně rozjímat nad jeho přítomností v našich životech.