Milí návštěvníci,
vítám vás na webových stránkách farnosti Praha — Řepy. Tento web slouží jako informační nástěnka. V menu Služby můžete najít to, co jako farnost nabízíme veřejnosti, zejména věřící, ale nejen jí. V menu Farnost můžete najít informace o naší farnosti, co pořádáme a dále v je zde menu Fotoalbum, které dává nahlédnout do života našeho společenství. Velice uvítám náměty ke zlepšení, ale také každou pomocnou ruku k vytvoření textů či příspěvků na tomto webu... Jak je to na našem webu s cookies a ukládáním osobních údajů, se dozvíte zde

Řehoř J. Žáček, farář

Aktuality listopad 2023

Milí bratři a sestry, měsíc listopad máme spojený se vzpomínkou na naše zemřelé, protože hned v úvodu si je připomínáme slavností Všech svatých a také vzpomínkou na naše zemřelé. V naší farnosti je také příležitost oslavit patrona našeho farního kostela svatomartinským průvodem a následně poutní mší svatou v sobotu 11. listopadu. V neděli 5. listopadu navštíví naši farnost pan arcibiskup Jan Graubner a bude slavit mši svatou mezi svátky sv. Karla Boromejského, patrona Domova sv. Karla a také sv. Martinem, patronem naší farnosti.

Aktuality říjen 2023

Milí bratři a sestry, měsíc říjen náš může inspirovat k modlitbě růžence, protože 7. říjen je den památky Panny Marie Růžencové. Na ten den se chystáme na pěší pouť do Hájku, kde je v 11 hodin mše svatá. První pátek v tomto měsíci zahajujeme pravidelné adorace eucharistie, které budou na první pátek začínat v 17 hodin, ukončena bude v 17:45 modlitbou litanií k Nejsvětějšímu Srdci Páně a zásvětnou modlitbou.

Aktuality září 2023

Milí bratři a sestry, po prázdninách vstupujeme do nového školního roku a vracíme se k běžnému programu bohoslužeb a farních aktivit. Obnovují se biblické hodiny, hodiny katechismu, setkání nad Písmem první čtvrtky v měsíci a také postupně i výuka dětí. Při nedělní mši svaté 3. září budeme vyprošovat dětem a učitelům dary Ducha Svatého.