Milí farníci,
vítám vás na nových webových stránkách farnosti. Zde budou postupně přeneseny všechny informace z webu starého, který nadále můžete navštěvovat. To, co zde vidíte, je ve stálém vývoji. Postupně budu přepracovávat a doplňovat texty tak, abyste zde nalezli informace, které by pro vás byly užitečné. Abych však měl práci jednodušší, tak uvítám i Vaše nápady na zlepšení, to, co byste si zde přáli mít a také i zdroje informací (texty, fotografie či videa), která byste zde chtěli mít uveřejněné. Předem vám za Vaši spolupráci děkuji a přeji Vám požehnaný čas!

Řehoř J. Žáček, farář

Aktuality 19. června

Milí bratři a sestry, školní rok se chýlí ke svému konci a s ním se přibližuje doba prázdnin a dovolených. V naší farnosti vyvrcholí též příprava dětí na první přijetí eucharistie tento týden a příští neděli děti přijmou poprvé svátost Kristova Těla a Krve. Můžeme na ně pamatovat svou modlitbou, ale také příkladem vlastního přijímání Krista a života z jeho přítomnosti. 

Aktuality 12. června

Milí bratři a sestry, postupně se přibližujeme době prázdnin. Během nich bude provoz poněkud volnější: nebudou probíhat on-line biblické hodiny ani hodiny katechismu. Snažím se zajistit náhrady tak, aby mohly mše svaté probíhat bez omezení, nicméně se může stát, že některé mše svaté ve všední den se nepodaří pokrýt. Proto prosím, vždy sledujte aktuální rozpis bohoslužeb zde na webu, který vždy zveřejňuji na týden dopředu a ten by měl obsahovat nejaktuálnější informace.

Aktuality 5. června

Milí bratři a sestry, v neděli 6. června oslavíme v naší farnosti Slavnost Těla a Krve Páně. Již od 12. století se především v souvislosti s viděními řeholnice Juliány z Lutychu objevovala snaha si zvláštním svátkem připomínat dar eucharistického tajemství. Když papež Urban IV. tento svátek zaváděl pro celou církev roku 1264, svěřil složení liturgických modliteb velkému teologovi sv. Tomáši Akvinskému. My budeme po mši svaté toto tajemství uctívat adorací, kdy před touto svátostí můžeme prosit o prohloubení své víry, abychom měli z přijímání eucharistie stále hlubší užitek.