Milí farníci,
vítám vás na nových webových stránkách farnosti. Zde budou postupně přeneseny všechny informace z webu starého, který nadále můžete navštěvovat. To, co zde vidíte, je ve stálém vývoji. Postupně budu přepracovávat a doplňovat texty tak, abyste zde nalezli informace, které by pro vás byly užitečné. Abych však měl práci jednodušší, tak uvítám i Vaše nápady na zlepšení, to, co byste si zde přáli mít a také i zdroje informací (texty, fotografie či videa), která byste zde chtěli mít uveřejněné. Předem vám za Vaši spolupráci děkuji a přeji Vám požehnaný čas!

Řehoř J. Žáček, farář

Aktuality 3. července

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do času prázdnin a dovolených, přeji vám tedy, aby vám v tento čas byl potřebný odpočinek dopřán. Tento týden se v bohoslužebném pořádku nic nemění. V pondělí bude slavnost sv. Cyrila a Metoděje, večerní mše svatá v 18 hodin bude v kostele Sv. Rodiny. V úterý bude mše svatá v kostele sv. Martina. Prosím o rezervování místa.

Aktuality 26. června

Milí bratři a sestry, tento týden skončí školní rok a začne doba prázdnin. S tím také souvisí to, že i farní aktivity přejdou do prázdninového režimu. Tento týden se již nebude konat on-line hodina, která bývá ve středu od 20:30. Prosím, sledujte tento web, kde je aktuální program bohoslužeb. Pro čas své dovolené jsem se snažil zajistit zástup, ale může se stát, že se na jednotlivou bohoslužbu toto nepodařilo, což bude oznámeno zde v programu bohoslužeb.