Milí návštěvníci,
vítám vás na webových stránkách farnosti Praha — Řepy. Tento web slouží jako informační nástěnka a v poslední době také nástroj pro obsazování bohoslužeb pomocí rezervačních formulářů. V menu Služby můžete najít to, co jako farnost nabízíme veřejnosti, zejména věřící, ale nejen jí. V menu Farnost můžete najít informace o naší farnosti, co pořádáme a dále v je zde menu Fotoalbum, které dává nahlédnout do života našeho společenství. Velice uvítám náměty ke zlepšení, ale také každou pomocnou ruku k vytvoření textů či příspěvků na tomto webu... Jak je to na našem webu s cookies a ukládáním osobních údajů, se dozvíte zde

Řehoř J. Žáček, farář

Aktuality červenec a srpen 2022

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do měsíců prázdnin a dovolených. Přeji vám všem, kteří budete čerpat dovolenou, abyste nabrali sil, získali odstup od všech povinností a obnovili své vztahy v rodinách. Během prázdnin budou mše svaté probíhat podle obvyklého pořádku, ale může se stát, že některé mše svaté, na které bych nesehnal náhradu, by mohly odpadnout.  V tom případě o tom budu informovat zde na webu a v ohláškách, prosím, sledujte tento web. 

Aktuality červen 2022

Milí bratři a sestry, vstupujeme do měsíce, který je spojen s úctou k Nejsvětějšímu Srdci Páně, zároveň prožijeme slavnosti Seslání Ducha Svatého, Nejsvětější Trojice a Těla a Krve Páně. Nedaleko od nás stále trpí lid Ukrajiny zasažený válkou, o které jsme si mysleli, že již do současného světa nepatří. To, že něco trvá dlouho má tendenci oslabovat naši pozornost, protože tyto skutečnosti postupně zabudujeme do svých životů a naučíme se s nimi počítat.

Aktuality květen 2022

Milí bratři a sestry, vstupujeme do měsíce května, tradičně věnovanému úctě Panny Marie. Májové pobožnosti jsou tradičním prvkem zbožnosti v měsíci květnu a i v naší farnosti na konci mší svatých ve všední den budeme alespoň krátce myslet na tu, která nám zrodila dárce života.