Milí návštěvníci,
vítám vás na webových stránkách farnosti Praha — Řepy. Tento web slouží jako informační nástěnka a v poslední době také nástroj pro obsazování bohoslužeb pomocí rezervačních formulářů. V menu Služby můžete najít to, co jako farnost nabízíme veřejnosti, zejména věřící, ale nejen jí. V menu Farnost můžete najít informace o naší farnosti, co pořádáme a dále v je zde menu Fotoalbum, které dává nahlédnout do života našeho společenství. Velice uvítám náměty ke zlepšení, ale také každou pomocnou ruku k vytvoření textů či příspěvků na tomto webu... Jak je to na našem webu s cookies a ukládáním osobních údajů, se dozvíte zde

Řehoř J. Žáček, farář

Aktuality květen 2022

Milí bratři a sestry, vstupujeme do měsíce května, tradičně věnovanému úctě Panny Marie. Májové pobožnosti jsou tradičním prvkem zbožnosti v měsíci květnu a i v naší farnosti na konci mší svatých ve všední den budeme alespoň krátce myslet na tu, která nám zrodila dárce života.

Aktuality duben 2022

Milí bratři a sestry, duben je tento rok měsícem Velikonoc. Vyvrcholí naše postní příprava na obnovu křestního vyznání a také bude pokřtěna naše katechumenka Pavla. Prosím o její doprovázení modlitbou, aby závěr své přípravy prožila opravdu intenzivně a setkala se s Kristovou mocí o Velikonocích.

Aktuality březen 2022

Milí bratři a sestry, předpokládám, že velkou míru naší pozornosti si bere aktuální situace válečného konfliktu na Ukrajině. Nemůže nám být lhostejné utrpení milionů lidí, kteří jsou zasaženi ruskou agresí. Můžeme pociťovat smutek, bezmoc, strach, frustraci... Toto všechno je v pořádku. Ale nejsme úplně bezmocní, můžeme aktivně pomáhat a také počítat s tím, že potřeba pomoci bude dlouhodobá. Upozorňuji na rozcestník pomahejukrajine.cz, kde si můžeme vybrat formu, jak se aktivně zapojit (finančně, materiálně, pracovně).