Milí návštěvníci,
vítám vás na webových stránkách farnosti Praha — Řepy. Tento web slouží jako informační nástěnka a v poslední době také nástroj pro obsazování bohoslužeb pomocí rezervačních formulářů. V menu Služby můžete najít to, co jako farnost nabízíme veřejnosti, zejména věřící, ale nejen jí. V menu Farnost můžete najít informace o naší farnosti, co pořádáme a dále v je zde menu Fotoalbum, které dává nahlédnout do života našeho společenství. Velice uvítám náměty ke zlepšení, ale také každou pomocnou ruku k vytvoření textů či příspěvků na tomto webu... Jak je to na našem webu s cookies a ukládáním osobních údajů, se dozvíte zde

Řehoř J. Žáček, farář

Aktuality leden 2022

Milí bratři a sestry, 

přeji Vám ať v novém roce zakoušíte Boží lásku a ochranu, přeji Vám pevné zdraví a ať se Vám daří jak v rodinách, tak i pracovně... Epidemická opatření týkající se bohoslužeb prozatím zůstávají beze změny. Připomínám, že v důsledku zrušení povinnosti rozestupů při bohoslužbách, není nutné se na mše rezervovat.

Aktuality prosinec 2021

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do adventní doby, kdy v sobě oživujeme očekávání Kristova druhého příchodu. Doby, která je charakteristická přípravou na Vánoce jak v duchovní, tak i v hmotné rovině. Také se účastníme rorátů, mší slavených ke cti Panny Marie, které odehrávají před východem slunce, v době ticha a za zpěvu tradičních písní, jež nás vedou k rozjímání událostí spojených s vtělením Božího Syna.

Aktuality listopad 2021

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do měsíce listopadu, který je obvykle věnován našim vzpomínkám a modlitbám za ty, kteří nás již předešli na věčnost. Podle dokumentu Apoštolské penitenciárie je možnost získat obvyklé plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci po celý měsíc listopad. Je třeba splnit obvyklé tři podmínky (být ve stavu Boží milosti, přijmout ten den eucharistii, pomodlit se na úmysl Sv.