Milí farníci,
vítám vás na nových webových stránkách farnosti. Zde budou postupně přeneseny všechny informace z webu starého, který nadále můžete navštěvovat. To, co zde vidíte, je ve stálém vývoji. Postupně budu přepracovávat a doplňovat texty tak, abyste zde nalezli informace, které by pro vás byly užitečné. Abych však měl práci jednodušší, tak uvítám i Vaše nápady na zlepšení, to, co byste si zde přáli mít a také i zdroje informací (texty, fotografie či videa), která byste zde chtěli mít uveřejněné. Předem vám za Vaši spolupráci děkuji a přeji Vám požehnaný čas!

Řehoř J. Žáček, farář

Aktuality říjen 2021

Milí bratři a sestry, pro měsíc říjen zůstávají v platnosti opatření proti covidu ve stejné podobě jako v měsíci září (do 10 účastníků bohoslužby zůstávají roušky a respirátory doporučené, nad 10 účastníků povinné, dezinfekce rukou a rozestupy 1,5 metru mezi účastníky bohoslužeb) a jsou k nahlédnutí na webu Ministerstva zdravotnictví. Z toho důvodu zůstává uspořádání našich bohoslužeb tak, jako doposud. 

Aktuality září 2021

Milí bratři a sestry, v měsíci září nás čeká především slavení 1100 výročí mučednické smrti sv. Ludmily, jejíž oslavu završí pouť na Tetíně 18. září, jejímž vrcholem je mše svatá v 11 hodin.

Aktuální opatření proti šíření koronaviru jsou k nahlédnutí na webu Ministerstva zdravotnictví. Aktuálně se požadují rozestupy mezi účastníky bohoslužby alespoň 1,5 metru, při bohoslužbách nad 10 účastníků je vyžadován respirátor.