Milí návštěvníci,
vítám vás na webových stránkách farnosti Praha — Řepy. Tento web slouží jako informační nástěnka a v poslední době také nástroj pro obsazování bohoslužeb pomocí rezervačních formulářů. V menu Služby můžete najít to, co jako farnost nabízíme veřejnosti, zejména věřící, ale nejen jí. V menu Farnost můžete najít informace o naší farnosti, co pořádáme a dále v je zde menu Fotoalbum, které dává nahlédnout do života našeho společenství. Velice uvítám náměty ke zlepšení, ale také každou pomocnou ruku k vytvoření textů či příspěvků na tomto webu... Jak je to na našem webu s cookies a ukládáním osobních údajů, se dozvíte zde

Řehoř J. Žáček, farář

Aktuality leden 2023

Milí bratři a sestry, vstupujeme do nového občanského roku nedělí 1. ledna, která je tradičně závěrem oktávu Narození Páně a také slavností Matky Boží Panny Marie. Do nového roku vám všem přeji hojnost Božího požehnání, zdraví a sil do všech úkolů a událostí a také spokojenost v osobním životě. V úterý 3. ledna bude večer od 20:30 on-line hodina katechismu. Čtvrteční večerní mše svatá bude již ze slavnosti Zjevení Páně. Při obou mších budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu, popřípadě i zlaté předměty, které si ke mši svaté přinesete. Příští neděli vás zvu na farní kafe.

Aktuality prosinec 2022

Milí bratři a sestry, procházíme dobou adventní, která v nás oslovuje rozměr čekání a těšení se. Pro nás křesťany je to těšení se na druhý příchod Ježíše ve slávě, ale také těšení se na připomínku prvního příchodu Ježíše v betlémské stáji. 

Aktuality listopad 2022

Milí bratři a sestry, listopadem vstupujeme do období konce liturgického roku: slavnosti Všech svatých a modliteb za naše zemřelé. Koncem listopadu začíná doba adventní, 1. neděle adventní letos připadá na 27. listopad. V naší farnosti také tradičně slavíme patrona naší farnosti — sv. Martina a patrona Domova sv. Karla Boromejského.