Na této stránce najdete zvukové záznamy z našich on-line biblických hodin. Pokud chcete soubor stáhnout, klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a zvolte "uložit odkazovaný soubor".

Rok 2023

10. ledna (1. list Petrův 3, 13 - 17)
24. ledna (1. list Petrův 3, 18 - 22)
7. února (1. list Petrův 4, 1 - 6)
21. února (1. list Petrův 4, 7 - 11)
7. března (1. list Petrův 4, 12 - 19)
21. března (1. list Petrův 5, 1 - 6)
4. dubna (1. list Petrův 5, 6 - 14)
18. dubna (2. list Petrův 1, 1 - 11)
2. května (2. list Petrův 1, 12 - 21)
30. května (2. list Petrův 2, 1 - 22)
27. června (2. list Petrův 3, 1 - 18)
5. září (Matouš 5, 1–2 Úvod do horské řeči)

Rok 2022

11. ledna (O vinařích)
25. ledna (O tom co je císařovo)
8. února (O vzkříšení mrtvých)
8. března (Největší přikázání)
22. března (Marek 12,35 - 40)
3. května (Marek 12,41 - 44)
17. května (Marek 13)
31. května (Marek 14,1 - 52)
14. června (Marek 14,53 - 15,47)
28. června (Marek 16,1 - 20)
6. září (1. list Petrův 1,1 - 9)
20. září (1. list Petrův 1,10 - 21)
1. listopad (1. list Petrův 1,22 - 2,10)
15. listopad (1. list Petrův 2,11 - 2,25)
29. listopad (1. list Petrův 3,1 - 7)

Rok 2021

3. listopadu
17. listopadu
1. prosince
15. prosince