Rozpis bohoslužeb na aktuální týden

Rozpis bohoslužeb zachycuje liturgická slavení a úmysly mší svatých, jak byly zapsány v sakristii kostela Sv. Rodiny. V případě nesrovnalostí nás, prosím, kontaktujte.

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou, mimořádně také po domluvě kdykoliv.

Neděle21. 4.4. neděle velikonoční
den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
7:45Sv. MartinZa farníky
9:00Sv. RodinaZa † Jarmilu Kroislovou
Pondělí22. 4.Pondělí po 4. neděli velikonoční
18:00Sv. RodinaZa † Josefa Skočka mladšího
Úterý23. 4.Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka,
hlavního patrona pražské arcidiecéze
18:00Sv. Martin 
Středa24. 4.Památka Obrácení sv. Augustina,
Otce premonstrátského řádu
   
Čtvrtek25. 4.Svátek sv. Marka, evangelisty
18:00Sv. RodinaNa poděkování za léta života s prosbou
o Boží požehnání do dalších let
Pátek26. 4.Památka sv. Ludolfa, biskupa a mučedníka
premonstrátského řádu
18:00Sv. RodinaZa † sourozence s rodinami
Sobota27. 4.Sobota po 4. neděli velikonoční
18:00Sv. RodinaZa smíření v rodině s prosbou o pomoc
v těžké situaci pro pana Jana Antonína
Neděle28. 4.5. neděle velikonoční
7:45Sv. MartinZa farníky
9:00Sv. RodinaZa Boží požehnání a posilu v nemoci
pro paní Němcovou

Přihlášení na on-line setkání