Rozpis bohoslužeb na aktuální týden

K účasti na mši svaté v neděli (a u sv. Martina) je třeba si vytvořit rezervaci, níže na této stránce

Neděle 20. 6. 12. neděle v mezidobí
7:45 Sv. Rodina Za dobré rodiny a duchovní povolání
9:00 Sv. Rodina Za živé a † sestry, rodiče a příbuzné sester
Pondělí 21. 6. Sv. Alois Gonzaga, řeholník
18:00 Sv. Rodina Za † Annu a Jindřicha Harmínovy
Úterý 22. 6. Sv. Paulín Nolánský, biskup
Sv. Jan Fisher, biskup a Tomáš Morus, mučedníci
18:00 Sv. Martin  
Středa 23. 6. Středa 12. týdne v mezidobí
18:00 Sv. Rodina Za Boží požehnání pro rodinu pana Františka
Čtvrtek 24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
18:00 Sv. Rodina Za † Karla Vlčka a celý rod Vlčků
Pátek 25. 6. Pátek 12. týdne v mezidobí
18:00 Sv. Rodina Za Boží požehnání pro dcery a jejich rodiny
Sobota 26. 6. Sobotní památka Panny Marie
18:00 Sv. Rodina Za sestru Petru a na její úmysly
Neděle 27. 6. 13. neděle v mezidobí
7:45 Sv. Rodina  
9:00 Sv. Rodina Na poděkování za dar života a prosba o požehnání pro sestru Angelu k životnímu jubileu

Rezervace na mši svatou je nutná pro nedělní mše svaté, aby bylo zajištěno rovnoměrné obsazení mší svatých. Mše svaté ve všední den jsou dostupné bez nutnosti rezervace. V kostele Svaté Rodiny je maximální počet míst pro možnost zachování rozestupů 2 metry 60 osob.

Při příchodu si, prosíme, dezinfikujte ruce, noste respirátor a udržujte rozestupy 2 metry v řadě. Prosíme o přijímání eucharistie na ruku (v případě, že musíte přijímat do úst, prosím, přijďte v řadě jako poslední).

Do rezervačních formulářů, prosím, vkládejte údaje pouze jedné osoby!

Rezervace na mši sv. 22. 6. v 18:00

Rezervace na mši sv. 27. 6. v 7:45

osoba
Mše svatá v kostele Svaté Rodiny. Zbývající počet dostupných rezervací:  42

Údaje, které zde zadáte budou sloužit pouze k účelům rezervace a nebudou použity k žádným jiným účelům.
 
Vyplňte jméno a příjmení osoby, které chcete rezervovat místo.
Na tuto adresu bude zasláno potvrzení provedené rezervace.

Rezervace na mši sv. 27. 6. v 9:00


Přihlášení na on-line setkání