Rozpis bohoslužeb na aktuální týden

Rozpis bohoslužeb zachycuje liturgická slavení a úmysly mší svatých, jak byly zapsány v sakristii kostela Sv. Rodiny. V případě nesrovnalostí nás, prosím, kontaktujte.

Neděle2. 4.Květná neděle
7:45Sv. MartinZa † Viliama Húdeka
9:00Sv. RodinaZa † rodiče
Pondělí3. 4.Pondělí Svatého týdne
18:00Sv. RodinaZa † paní Ludmilu Motáňovou a celou živou
a † rodinu
Úterý4. 4.Úterý Svatého týdne
18:00Sv. MartinZa † Margitu a Viktora
Středa5. 4.Středa Svatého týdne
   
Čtvrtek6. 4.Zelený čtvrtek
18:00Sv. Rodinamše svatá na památku Večeře Páně,
pak bdění v Getsemanské zahradě
Za † Jaroslava Ředinu a jeho rodinu
Pátek7. 4.Velký pátek
16:00Sv. Rodinavelkopáteční obřady na památku umučení Páně
Sobota8. 4.Bílá sobota
20:30Sv. Rodinavelikonoční vigilie se křtem dospělých
Za farníky
Neděle9. 4.Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
9:00Sv. RodinaZa Boží požehnání pro sestru Dolorosu
10:30Sv. MartinZa rodinu Heleny a Alojza Ferenčíkovy

Přihlášení na on-line setkání