Rozpis bohoslužeb na aktuální týden

Rozpis bohoslužeb zachycuje liturgická slavení a úmysly mší svatých, jak byly zapsány v sakristii kostela Sv. Rodiny. V případě nesrovnalostí nás, prosím, kontaktujte.

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou, mimořádně také po domluvě kdykoliv.

Neděle26. 11.Slavnost Ježíše Krista Krále
7:45Sv. MartinZa † Margitu
9:00Sv. RodinaZa dar zdraví a síly pro rodiče
Pondělí27. 11.Pondělí 34. týdne v mezidobí
18:00Sv. RodinaZa živou a † rodinu Čajkovou, Kubáňovou a Lenku Kopečkovou
Úterý28. 11.Úterý 34. týdne v mezidobí
18:00Sv. MartinZa † Máriu a Františka Grznarovy
Středa29. 11.Středa 34. týdne v mezidobí
   
Čtvrtek30. 11.Svátek sv. Ondřeje, apoštola
18:00Sv. RodinaZa Kateřinou Kazíkovou a rodinu
Pátek1. 12.Sv. Edmund Kampián, kněz a mučedník
první pátek v měsíci
18:00Sv. RodinaZa živou a † rodinu Hlahulkovu
Sobota2. 12.Sobotní památka Panny Marie
18:00Sv. RodinaZa Radku Bártkovou a švagrovou
Neděle3. 12.1. neděle adventní
začíná nový liturgický rok
7:45Sv. MartinZa † Františka Houška a manželku
9:00Sv. RodinaZa † Annu a Heřmana Bártovy, a za † z rodiny Dopitovy a Hrdinkovy

Přihlášení na on-line setkání