Rozpis bohoslužeb na aktuální týden

Je doporučeno si při příchodu do kostela dezinfikovat ruce a dodržovat rozestupy. Respirátor již není vyžadován.

Neděle 29. 5. 7. neděle velikonoční
7:45 Sv. Martin  
9:00 Sv. Rodina Za dobrodince, kteří přispívají na ukrajinské rodiny
a za ukrajinské rodiny zde v Domově a za
jejich příbuzné, kteří zůstali na Ukrajině
Pondělí 30. 5. Památka sv. Zdislavy
18:00 Sv. Rodina Za † pacientku Jindřišku Fingerovou
Úterý 31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie
18:00 Sv. Rodina  
Středa 1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka
18:00 Sv. Rodina Za † Desidera a Helenu Fričekovy
Čtvrtek 2. 6. Sv. Marcelinus a Petr, mučedníci
18:00 Sv. Rodina Za dobrodince a ukrajinské rodiny
Pátek 3. 6. Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
18:00 Sv. Rodina Za rodinu Kluganostovu
Sobota 4. 6. Sobota po 7. neděli velikonoční
20:00 Sv. Rodina  
Neděle 5. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého
končí doba velikonoční
7:45 Sv. Martin  
9:00 Sv. Rodina Za sestru Konsolátu

Přihlášení na on-line setkání