Papež František v reakci na rostoucí možnosti komunikace, jež s sebou dnešní doba přináší a v pozorném naslouchání Božímu hlasu rozpoznal, že tyto možnosti komunikace mohou být využity pro pozornější naslouchání hlasu Páně. Proto jako určitý pilotní projekt odstartoval synodální proces o synodalitě církve mezi léty 2021—2024. Smyslem je dát příležitost zaznít Božímu hlasu, který může promluvit nejen skrze vedení církve, ale skrze každého věřícího, který se do tohoto procesu naslouchání může zapojit. 

Technicky se tento projekt rozdělil časově na několik úrovní, přičemž se začíná na úrovni nejnižší, v místních společenstvích (farnosti, řeholní a jiné komunity). Metodou synodálního procesu je modlitba, setkání a společné naslouchání hlasu Páně v několika tématických okruzích, které byly k synodě zveřejněny ve Vademecu (je přílohou tohoto článku). 

V naší pražské arcidiecézi byl pověřen koordinací projektu P. Michal Němeček spolu s generálním vikářem Zdenkem Wasserbauerem. Na webu arcibiskupství je k tomuto tématu rozcestník, který doporučuji navštívit a pročíst. Synodní skupinky mohou vnikat v rámci farnosti, ale mohou farnosti přesahovat, nemusí se jich účastnit pouze věřící, ale je třeba, aby každá skupinka měla svého mluvčího, který bude výsledky práce skupinek předávat.

Synoda v řepské farnosti

Synodní skupinky nemusí vést farář daného místa, může se přihlásit kdokoliv, kdo je ochotný vést synodní skupinku. Registrace za mluvčího skupinky probíhá na tomto odkazu. Doporučuji se předem seznámit s podmínkami na této stránce dole. Je tam uveden doporučený postup setkání, témata k diskusi a nejčastější otázky

Výstupy z diskusních skupinek se nahrávají přes kontaktní formulář, který po registraci bude mluvčímu zaslán. Ale již teď se můžete podívat na ukázku toho, jak takový odesílací formulář bude vypadat.

Tento článek budu průběžně doplňovat, pokud byste chtěli přispět něčím do tohoto článku, napište mi. Přihlásil jsem se jako mluvčí jedné synodní skupinky, pokud se chcete připojit, prosím, napište mi. 

Řehoř J. Žáček.

Ke stažení