Pastorační plán farnosti pro rok 2022

Probíhá Rok rodiny 19. března 2021 – 26. června 2022, což je zvláštní rok s tématem „Rodina Amoris laetitia“. Dále papež František spustil aktivní synodální proces, který na farní úrovni končí 1. března 2022.

Pastorační důrazy farnosti:

 1. Prohloubení života farního společenství (liturgie)
 2. Spolupráce farního společenství s komunitou sester boromejek a Domovem sv. Karla Boromejského (diakonie)
 3. Evangelizace společnosti (martyria)

Pravidelné modlitební a farní aktivity:

 • adorace o prvních pátcích v měsíci
 • sobota – nešpory v rámci večerní mše
 • biblické hodiny – obvykle on-line formou v úterý od 20:30 1x za 14 dní
 • hodiny katechismu – obvykle on-line formou v úterý od 20:30 1x za 14 dní
 • poslední úterý v měsíci po mši svaté u Sv. Rodiny – modlitba se zpěvy Taizé
 • modlitba sv. růžence u sv. Martina v pátek 20:00
 • modlitba sv. růžence za farnost u Sv. Rodiny každou sobotu od 17:30
 • farní sport – středa, tělocvična školy gen. Peřiny
 • farní výlety — buď v rámci Prahy nebo pěšky v okolí, je možné i vícekrát v roce

Leden

 • Živý Betlém 02. 01. – letos zrušeno
 • Tříkrálová sbírka

Únor

 • 02. 02. Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) mše sv. u Sv. Rodiny v 18:00
 • 03. 02. (čtvrtek) Památka sv. Blažeje, svatoblažejské požehnání na konci mše svaté
 • 11. 02. (pátek) Světový den nemocných, při mši svaté udílení svátosti nemocných

Březen

 • 02. 03. Popeleční středa – mše sv. u Sv. Rodiny v 18:00
 • 04. 03. Zahájení přípravy dětí na první svaté přijímání (každý pátek vždy od 16:45 v kostele Sv. Rodiny)
 • 06. 03. Jmenování volební komise voleb do Pastorační rady farnosti. Zahájení procesu návrhu kandidátů do pastorační rady farnosti.
 • v době postní křížové cesty po páteční mši sv.
 • 19. 03. (sobota) slavnost sv. Josefa, mše sv. v 18:00 hod v kostele Sv. Rodiny však bude slavena z následující neděle (3. postní) Duchovní obnova farnosti (P. Bonaventura OFM Cap, místo Strahov z důvodu zázemí, časově 9:00 — 14:30)
 • 24. 03. Zahájení semináře Obnovy podle Sieverse (každý týden ve čtvrtek po mši svaté), pouze pro přihlášené
 • 25. 03. Slavnost zvěstování Páně, mše sv. v 18:00 hod v kostele Sv. Rodiny, křížová cesta nebude
 • 27. 03. Ukončení doby pro návrh kandidátů do pastorační rady

Duben

 • 03. 04. Zveřejnění kandidátů voleb do pastorační rady
 • 10. 04. Květná neděle – slavnostní nešpory, pozvání na Strahov
 • 11. 04. zpovědní den farnosti od 16:30 hod., na závěr mše sv. od 18:00 hod.
 • Velikonoce:
  • Zelený čtvrtek – mše v 18:00, mytí nohou dle pokynů pro epidemii, Adorace v Getsemanech po mši
  • Velký pátek – křížová cesta u Sv. Rodiny 9:00, obřady v 16:00, křížová cesta ze Strahova na Petřín od 21:00 (čas může být upraven)
  • Bílá sobota – 09:00 modlitba se čtením, přes den možnost adorace u Božího hrobu, slavnostní vigilie se křtem dospělých a obnovou křestních slibů ve 20:30 hod.
  • Velikonoční neděle – mše v 09:00 hod. u Sv. Rodiny, následně v 10:30 u sv. Martina, pozvání na křestní nešpory s putováním ke křestnímu prameni na Strahov
  • Velikonoční pondělí mše v kostele Sv. Rodiny v 09:00 hod.
 • 24.04. volby do Pastorační rady

Květen

 • májové pobožnosti na konci mší svatých ve všední den (pondělí až pátek)
 • 01. 05. vyhlášení výsledků voleb do pastorační rady
 • 15. 05. uvedení členů pastorační rady do funkce při mši svaté u Sv. Rodiny
 • 20. 05. ustavující schůze nové pastorační rady v 19:00 u sv. Martina
 • 26. 05. Nanebevstoupení Páně – mše svatá v 18:00 v kostele Sv. Rodiny

Červen

 • 05.06. Seslání Ducha svatého, mše svaté jako obvykle
 • 06. 06. sv. Norbert – pouť Strahov – 18:00 hod.
 • 09. 06. bohoslužba rozeslání účastníků semináře Obnovy podle Sieverse
 • 10. 06. Noc kostelů
 • 16. 06. Slavnost Těla a Krve Páně: pravděpodobně mše sv. v katedrále, ve farnosti bude slavnost slavena následující neděli
 • 19. 06. – Slavnost Těla a Krve Páně – první svaté přijímání
 • 26. 06. mše s dětmi na závěr školního roku

Září

 • 04. 09. mše s dětmi na začátek školního roku
 • 28. 09. (středa, státní svátek) slavnost svatého Václava, mše sv. v 18:00 nebo v 9:00 v kostele Svaté Rodiny

Říjen

 • Růžencový měsíc – modlitba Růžence alespoň v sobotu, v pátek ve 20:00 v kostele svatého Martina

Listopad

 • 01. 11. (úterý) slavnost Všech svatých, mše sv. v 18:00 v kostele Svaté Rodiny
 • 02. 11. (středa) Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše sv. v 18:00 na hřbitově sester
 • 04. 11. sv. Karla Boromejského
 • 06. 11. oslava sv. Karla Boromejského a sv. – Martina při mši v 09:00
 • 11. 11. (pátek) sv. Martin, Svatomartinský průvod
 • 20. 11. Slavnost Krista Krále – na konci mší svatých krátká adorace
 • 27. 11. 1. neděle adventní – žehnání adventních věnců

Prosinec

 • Roráty budou každou sobotu od 7:00, po mši svaté společná modlitba ranních chval
 • Duchovní obnova farnosti v době adventní
 • 04. 12. 2. neděle adventní
 • 05. 12. (pondělí) sv. Mikuláš – bude aktivita pro děti
 • 24. 12. (sobota) Štědrý den
  • 16:00 – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi (vystupuje farní sbor)
  • 24:00 půlnoční mše svatá
 • 25. 12. (neděle) Slavnost Narození Páně
  • 10:00 – mše svatá v kostele Sv. Rodiny
 • 26. 12. (pondělí) – svátek sv. Štěpána (mše sv. v 9:00 u Sv. Rodiny)
 • 27. 12. (úterý) – svátek sv. Jana (mše svatá v 18:00 u sv. Martina + žehnání vína)
 • 28. 12. (středa) – svátek sv. Mláďátek (mše svatá v 18:00 u Sv. Rodiny)
 • 30. 12. (pátek) –- svátek Sv. Rodiny (pouť u Sv. Rodiny), mše sv. v 18:00
 • 31. 12. (sobota) – sv. Silvestr (mše svatá v 17:00 u Sv. Rodiny, na konci mše svaté pobožnost na poděkování za uplynulý rok)
 • 1. 1. (neděle) – Slavnost Matky Boží Panny Marie
  • 9:00 – mše svatá v kostele Sv. Rodiny
  • 10:30 – mše svatá v kostele sv. Martina