Na této stránce najde zvukové záznamy našich on-line setkání — hodin katechismu. Pokud chcete soubor stáhnout, klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a zvolte "uložit odkazovaný soubor".

Rok 2021

24. listopadu
8. prosince (O strachu)
22. prosince (Exodus 13,17-15,2)

Rok 2022

4. leden (Historie Davida a Saula 1)