Martinoviny jsou farní občasník, který vychází v současnosti asi v dvouměsíčním intervalu. Redaktorem Martinovin je pan Václav Peřich. 

Archiv Martinovin

Dole na této stránce si můžete stáhnout aktuální čísla letošních Martinovin.

Starší ročníky naleznete v jejich archivu.