Biřmování

Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevnění. Touto svátostí se naplňuje křestní milost — biřmovanec se stává křesťansky dospělým. Zároveň je skrze tuto svátost dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní mocí Ducha svatého, aby byl Kristovým svědkem v tomto světě. 

Příprava na biřmování pro mládež 

Příprava na přijetí svátosti biřmování probíhá v pravidelných intervalech 3 let, přičemž její zahájení bývá oznámeno v ohláškách a také zde na webu. K nástupu přípravy je třeba se domluvit s farářem.

Příprava na biřmování pro dospělé

Ten, kdo byl pokřtěn a přijal eucharistii, ale dosud nebyl biřmován zůstává ještě plně neuveden do křesťanského života. Je velice žádoucí aby tuto svátost přijal a k tomuto přijetí se připravil. Je to žádoucí k přijetí svátosti manželství, ale také pouze biřmovaný křesťan se může stát kmotrem u křtu. Prosím, pokud si chcete tuto svátost doplnit v dospělosti, kontaktujte faráře k domluvě na způsobu přípravy a také na formě jejího přijetí.