Římskokatolická farnost u kostela sv. Martina Praha — Řepy

K Šancím 50/6
163 00 Praha 17 — Řepy

info@farnostrepy.cz

farní kancelář se nachází v sakristii kostela Svaté Rodiny v areálu Domova sv. Karla Boromejského

IČO: 654 00 127

Datová schránka: rk6q49n
YouTube kanál farnosti zde.

Banka: 163 955 389/0800

Administrátor farnosti

Řehoř J. Žáček OPraem.
tel.: 731 621 269
e-mail: rehor.zacek@gmail.com

Webmaster

Mgr. Pavol Janto
e-mail: palo.janto@gmail.com