duben 2024

Milí bratři a sestry, letošní duben je spojen se začátkem doby velikonoční. Velikonoční doba je v liturgickém smyslu zpřítomněním padesátidenního období, kdy Ježíš pobýval se svými učedníky, učil je zvykat si na nový druh jeho přítomnosti. My se k tomuto období smíme přidat a každodenně rozjímat nad jeho přítomností v našich životech. 

V neděli 31. března, na Boží hod velikonoční, budou mše svaté v kostele Sv. Rodiny v 9:00, u sv. Martina v 10:30. Po mši svaté u Sv. Rodiny bude farní kafe. V pondělí bude mše svatá v 9:00. V úterý tento týden nebude on-line setkání. Ve čtvrtek od 19:00 bude v Klubu setkání nad Písmem a tématem. V pátek od 16:45 budeme pokračovat v přípravě na první svaté přijímání. Příští neděli bude mše svatá dětská. Zvu vás na slavnostní nešpory s průvodem ke křestnímu prameni v neděli 31. 3. a pondělí 1. 4. v 19:30 ve strahovské bazilice. 

V týdnu od 7. dubna nás čeká v úterý od 20:30 on-line hodina katechismu. Ve čtvrtek od 19:00 v Klubu se sejde pastorační rada farnosti. V pátek od 16:45 v Klubu pokračujeme v přípravě na první svaté přijímání. V sobotu 13. dubna od 14 do 18 hodin bude v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích kurs pro lektory. Přípravu povedou P. Mgr. Ing. Michal Němeček a MgA. Jan Horák. Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu textů a objasnění liturgických předpisů pro přednášení Božího slova při liturgii a ve společenství. Předchozí přihlašování není nutné. Mše svatá příští neděli bude přenášena do Českého rozhlasu. Sbírka příští neděle je na podporu mzdového fondu kněží. Tato sbírka bude letos jediná a její výtěžek bude zahrnut do nové aplikace Donátor, která byla spuštěna na adrese praha.donator.cz. Smyslem této aplikace je poskytnout možnost pravidelné podpory platů duchovních, které zajišťuje Arcibiskupství a na něž nestačí jiné zdroje financování. Podrobné informace, otázky a odpovědi je v příloze tohoto článku.

V týdnu od 14. dubna nás čeká v úterý od 20:30 on-line biblická hodina, ve které budeme pokračovat v četbě Ježíšovy Horské řeči v Matoušově evangeliu. V pátek od 16:45 pokračujeme v Klubu v přípravě na 1. svaté přijímání. Příští neděli v 10:30 bud v kostele sv. Martina pokřtěn Patrik Body.

V týdnu od 21. dubna bude v pondělí od 17 hodin v kostele Sv. Rodiny ministrantská schůzka. V úterý od 19:30 bude v kostele Sv. Rodiny modlitba se zpěvy z Taizé. Od 20:30 pak bude on-line hodina katechismu. V pátek od 16:45 v Klubu pokračujeme v přípravě na první svaté přijímání.

V týdnu od 28. dubna bude v úterý od 20:30 on-line biblická hodina. Ve čtvrtek od 19:00 v Klubu bude setkání nad Písmem a tématem. V pátek od 16:45 v Klubu pokračuje příprava na první svaté přijímání. Příští neděli bude mše svatá v 9:00 dětská, po mši následuje farní kafe. Prosím o přinesení občerstvení. Předem děkuji. V měsíci květnu ve všední dny bude na konci mše svaté májová pobožnost. Sbírka příští neděle je na pronásledované křesťany.

V příloze článku uveřejňujeme dvě pozvání do baziliky sv. Jiří na Pražském hradě a na oslavy svátku sv. Vojtěcha do katedrály...

Přeji Vám radostnou dobu velikonoční!

Řehoř J. Žáček