Milí bratři a sestry, tento týden jsme se dočkali posunu v uspořádání bohoslužeb. Jednak nejvyšší správní soud zrušil některá opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým byly zakázány některé liturgické úkony (zákaz hromadného zpěvu a nutnost sedět na svém místě během bohoslužby). Vláda ČR na to zareagovala úpravou opatření proti koronaviru, zároveň také představila nový systém rozvolňování (systém PES je opuštěn).

Ve výsledku z toho vyplývá: od pondělí 26. dubna se ruší zákaz hromadného zpěvu při bohoslužbách, ruší se povinnost během bohoslužeb sedět na místě. Během bohoslužeb je povinnost při vstupu dezinfikovat si ruce, nosit respirátory, dodržovat 2 metry rozestupy, doporučuje se vynechávat pozdravení pokoje podáním rukou a přijímat eucharistii na ruku. V naší farnosti tedy z toho vyplývá:

  • bohoslužby budou slouženy jako doposud v kostele Sv. Rodiny, nutnost rezervace pouze na neděli, maximální počet účastníků je 60 (v kostele sv. Martina 10) — v tomto smyslu budou upraveny rezervační formuláře na webu, na nedělní mše bude rezervace otevřena hned od pondělních 7:00, jelikož je dostatek míst na obě nedělní mše
  • nutnost rezervace na mše ve všední den se ruší (s výjimkou kostela sv. Martina, kde pro dodržení rozestupů 2 metry je možné max. 10 účastníků)
  • zůstává povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem (nebo alespoň chirurgickou rouškou), při vstupu do kostela dezinfekce rukou
  • od pondělí je možné zpívat (v respirátorech), vyzkoušíme, jak to bude únosné

Tento týden nás čeká on-line hodina katechismu, s tématem biblické antropologie, tentokrát se podíváme na texty potopy (Genesis 6) a stavby Babylónské věže (Genesis 11) a budeme hledat odpověď na otázku, čím tyto texty přispívají k pochopení nás, jakožto lidských bytostí. Registrace je možná jako obvykle od pondělí.

Zároveň bych vbrzku zahájil přípravu dětí na první přijímání. Budu se snažit připravit materiály tak, aby se daly probrat v rodinách a co nepůjde, tak dokončíme prezenčně v kostele. Cílem je, aby děti přistoupily ke svatému přijímání co nejdříve do prázdnin. V té souvislosti oslovím rodiče, na které mám kontakt, e-mailem, zároveň však prosím, aby rodiče, kteří o tuto přípravu mají zájem, aby se mi sami ozvali. 

Přeji Vám požehnaný a pokojný velikonoční čas,

Řehoř J. Žáček