14. neděle v mezidobí, Ježíš káže v nazaretské synagoze

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do času prázdnin a dovolených, přeji vám tedy, aby vám v tento čas byl potřebný odpočinek dopřán. Tento týden se v bohoslužebném pořádku nic nemění. V pondělí bude slavnost sv. Cyrila a Metoděje, večerní mše svatá v 18 hodin bude v kostele Sv. Rodiny. V úterý bude mše svatá v kostele sv. Martina. Prosím o rezervování místa.

Rezervační formuláře jsou pomůckou, která umožňuje komfortnější rozdělení míst v kostelích. Stále je v platnosti ustanovení, že při bohoslužbách mají účastníci dodržovat dvoumetrové rozestupy, pokud se nejedná o členy stejné domácnosti. Za dodržení tohoto ustanovení jsou zodpovědný, přičemž nikde není určeno, jak se toto ustanovení má naplňovat. Nejsnazší cestou by bylo odpočítat počet povolených účastníků a ostatním vstup neumožnit. Rezervace na mši představuje způsob naší vzájemné spolupráce jak toto ustanovení naplnit bez zbytečných komplikací a dohadů s minimální námahou se zarezervovat předem na mši. Proto děkuji všem těm, kteří v rezervacích na nedělní mše (a úterní u sv. Martin) pokračují, ostatní prosím, aby v této spolupráci pokračovali i nadále. 

Přeji Vám pokojný a úspěšný týden.

Řehoř J. Žáček.