Vzkříšení Krista, duben 2022 (zdroj: Pinterest.com)

Milí bratři a sestry, duben je tento rok měsícem Velikonoc. Vyvrcholí naše postní příprava na obnovu křestního vyznání a také bude pokřtěna naše katechumenka Pavla. Prosím o její doprovázení modlitbou, aby závěr své přípravy prožila opravdu intenzivně a setkala se s Kristovou mocí o Velikonocích.

V týdnu počínaje 3. dubnem bude v pondělí od 17 hodin v kostele Svaté Rodiny schůzka ministrantů. Toto úterý (5. dubna) výjimečně nebude mše svatá u sv. Martina ani večerní biblická hodina. V pátek pokračujeme v kostele Svaté Rodiny v přípravě na první svaté přijímání. Příští neděle je Květná, na začátku mše svaté se budou žehnat ratolesti, prosím přineste si je ke mši svaté. U sv. Martina budeme začínat před kostelem, u Svaté Rodiny na parkovišti vlevo od kostela. Děkuji také všem, kteří se v sobotu 2. dubna zúčastnili brigády v kostele sv. Martina. 

V týdnu počínaje 10. dubna vstupujeme do Svatého týdne Umučení a Vzkříšení Páně. V pondělí 11. dubna od 16:30 bude zpovídání v kostele Svaté Rodiny do 18:00. V úterý je z důvodu konání Semináře obnovy přesunuta mše svatá z kostela sv. Martina do kostela Svaté Rodiny. Z toho důvodu také nebude on-line hodina katechismu. Ve čtvrtek bude při večerní mši svaté na památku poslední večeře Páně obřad umývání nohou. Po mši pak bude následovat adorace v Getsemanské zahradě. Na Velký pátek, což je den přísného postu, bude možnost se zúčastnit pobožnosti křížové cesty v kostele Svaté Rodiny ráno od 9:00. Velkopáteční obřady jsou odpoledne v 16:00. Zvu také rád na modlitbu křížové cesty na Petřín, která bude zahájena v 21:00 před klášterní bazilikou. Na Bílou sobotu, což je den ticha, budeme ráno v 9:00 v kostele Svaté Rodiny mít možnost se modlit modlitbu se čtením, část Liturgie hodin. Pak bude možnost adorovat u Božího hrobu, přičemž vstup do kostela bude umožněn přes vrátnici Domova sv. Karla. Prosím, přicházejte a odcházejte v respirátoru, který pak v prostoru kostela můžete odložit. Večer pak budou obřady velikonoční vigilie od 20:30. V neděli Zmrtvýchvstání Páně budou mše svaté nejdříve v 9:00 v kostele Svaté Rodiny a pak v 10:30 v kostele svatého Martina. Na konci mší svatých budou žehnány pokrmy. Můžete je buď položit před oltář nebo si je nechat u sebe. Večer Vás pak zvu na modlitbu slavnostních nešpor s průvodem ke křestnímu prameni, které budou ve strahovské bazilice v 17 hodin.

V týdnu, který začíná nedělí 17. dubna budeme prožívat velikonoční oktáv. Ve středu se budu muset účastnit kapituly kanonie, která se jednou ročně koná v našem klášteře a je pro každého z členů řádu povinná. Z toho důvodu nebude úterní on-line hodina ani ve středu večer mše svatá. Páteční příprava na první svaté přijímání bude pokračovat ve svém obvyklém čase v pátek v 16:45 v kostele Svaté Rodiny. Příští neděli (24. dubna) se uskuteční volby do pastorační rady. Voleb se může zúčastnit každý farník starší 15 let, který má bydliště v naší farnosti. Volby se budou konat po mši svaté u svatého Martina a u Svaté Rodiny. Každý volič obdrží jeden volební lístek, na němž označí nejvýše tři volené osoby z kandidátů voleb. Pokud by označil více kandidátů, stává se jeho volební hlas neplatným. Volební lístky budou po ukončení voleb sečteny a příští neděli bude oznámen výsledek.

V týdnu počínaje nedělí 24. dubna, kdy v naší farnosti jsou volby do pastorační rady nás čekají tyto události. V úterý bude po mši svaté v kostele sv. Martina zasedání ekonomické rady farnosti. Z toho důvodu nebude ani tento týden on-line hodina katechismu. V pátek pokračuje příprava na první svaté přijímání od 16:45 v kostele Svaté Rodiny. V sobotu od 17 hodin bude v kostele Svaté Rodiny křest Šimona Nálepy. Sbírka příští neděle je určena na podporu mezd (neboli služného) kněží. Mše svatá příští neděli v kostele Svaté Rodiny bude přenášena do Českého rozhlasu, stanice Vltava. 

Dne 3. dubna jsme zveřejnili kandidátku do pastorační rady farnosti, se kterou se můžete seznámit na její stránce.

Možnost podpořit uprchlíky pobývající u sester boromejek v Řepích: Aktuálně se komunita sester stará o 11 uprchlíků. První rodina jsou 4 lidé (přišli 9. 3.) — důchodkyně a její dcera,
která má dvě děti (4 měsíce a 10 let). Druhou rodinu tvoří 4 lidé (přišli 19. 3.), jsou to manželé důchodci a jejich dcera se synem (9 měsíců). Třetí rodinu tvoří 3 lidé (přišli 29. 3.) — maminka a dvě děti ( 6 a 10 let). Děkujeme za podporu: číslo bankovního účtu - 670100-2216862098/6210 nebo v hotovosti u s. Agnely Zdeňky Pechové.

Přeji Vám požehnaný čas postní doby a modleme se za lid Ukrajiny a za mír pro tuto zkoušenou zemi.

Řehoř J. Žáček.