leden 2023

Milí bratři a sestry, vstupujeme do nového občanského roku nedělí 1. ledna, která je tradičně závěrem oktávu Narození Páně a také slavností Matky Boží Panny Marie. Do nového roku vám všem přeji hojnost Božího požehnání, zdraví a sil do všech úkolů a událostí a také spokojenost v osobním životě. V úterý 3. ledna bude večer od 20:30 on-line hodina katechismu. Čtvrteční večerní mše svatá bude již ze slavnosti Zjevení Páně. Při obou mších budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu, popřípadě i zlaté předměty, které si ke mši svaté přinesete. Příští neděli vás zvu na farní kafe.

V týdnu od 8. ledna budeme mít v úterý on-line biblickou hodinu. Ve čtvrtek od 19:00 bude v Klubu setkání pastorační rady farnosti. V sobotu od 11 hodin bude v kostele Sv. Rodiny rozloučení se mší svatou paní Růženy Procházkové.

V týdnu od 15. ledna nás čeká v úterý od 11 hodin v kostele Sv. Rodiny rozloučení s paní Erikou Řezníčkovou. Večer od 20:30 pak bude on-line hodina katechismu. Budeme pokračovat v tématu christologie. Od středy začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. V příloze článku naleznete dokument pro tento rok, který může sloužit jako inspirace ke společným, ale i soukromým modlitbám. Doporučuji Vaší pozornosti zejména strany 25 a dále. Příští neděle je nedělí Božího slova. Přikládám plakátek k této neděli, dopis biskupa Zdenka Wasserbauera a také QR-kód, kterým můžete šíření Božího slova v naší zemi podpořit. Příští neděli totiž proběhne sbírka na tento účel formou distribuce složenek, ale pokládám za pohodlnější využít možnost poslání částky přímo z bankovnictví na příslušný účet. A konečně jako poslední přílohu přikládám pastýřský list pana arcibiskupa Graubnera, který se týká liturgických postojů, který bude čten na závěru bohoslužeb této neděle.

V týdnu od 22. ledna bude v úterý v 10 hodin v kostele Sv. Rodiny rozloučení s paní Jarmilou Svitálkovou. Večer ve 20:30 pan on-line biblická hodina. Připomínám sbírku na neděli Božího slova, která probíhá formou distribuce složenek, popřípadě můžete použít QR kód přiložený k tomuto článku. Údaje k platbě jsou: číslo účtu: 45301130/2700, variabilní symbol: 9207200220. Předem děkuji.

V týdnu od 29. ledna bude v pondělí od 17 hodin v kostele Sv. Rodiny ministrantská schůzka. V úterý od 19:30 v kostele Sv. Rodiny bude modlitba Taizé, pak od 20:30 on-line hodina katechismu. Ve čtvrtek od 19 hodi v Klubu se uskuteční posynodální setkání. Příští neděli bude mše svatá u Sv. Rodiny s kázáním pro děti. Pak následuje farní kafe. Prosíme o donesení občerstvení, předem děkujeme.

Přeji Vám vše dobré.

Řehoř J. Žáček