Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do měsíce listopadu, který je obvykle věnován našim vzpomínkám a modlitbám za ty, kteří nás již předešli na věčnost. Podle dokumentu Apoštolské penitenciárie je možnost získat obvyklé plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci po celý měsíc listopad. Je třeba splnit obvyklé tři podmínky (být ve stavu Boží milosti, přijmout ten den eucharistii, pomodlit se na úmysl Sv. otce) a vykonat návštěvu hřbitova a tam se pomodlit za zemřelé. 

V pondělí 25. října byly aktualizovány podmínky návštěvy bohoslužeb proti šíření koronaviru v tom smyslu, že zmizela možnost nemít nasazený respirátor, pokud počet účastníků bohoslužby nepřekročí 10. Odteď je tedy povinnost mít nasazený respirátor v každém případě, dezinfikovat ruce při vstupu do kostela a zachovávat rozestupy 1,5 metru. 

V týdnu od 31. října nás čeká v pondělí Slavnost Všech svatých. Během toho dne odpoledne — a 2. listopadu celý den — je možné získat plnomocné odpustky za zemřelé při návštěvě kteréhokoliv kostela (není třeba chodit na hřbitov), když se při splnění obvyklých tří podmínek pomodlíte v kostele Otče náš a Věřím v Boha. Úterní mše svatá bude slavena v kapli na hřbitově sester. Ve středu od 20:30 je on-line biblická hodina, ve čtvrtek od 19 hodin je v kostele sv. Martina zasedání farní rady. Mši svatou příští neděli (7. listopadu) v 9:00 bude celebrovat strahovský opat Daniel Peter Janáček OPraem. Bohužel, v pondělí 1. listopadu se pan opat z účasti omluvil. Pokusím se jej zajistit na dobu adventní... Sbírka té neděle je určena na podporu charitativní činnosti církve.

V týdnu od 7. listopadu bude v úterý mše svatá v kostele sv. Martina. Ve středu od 19 hodin se v kostele Sv. Rodiny uskuteční avizovaná přednáška Marka Orko Váchy na téma Evangelizace (bude on-line přenášená na farní YouTube kanál). Z tohoto důvodu nebude tento týden on-line hodina katechismu. Ve čtvrtek je tradiční Svatomartinský průvod. Začíná se krátkým programem a rozsvícením světel v 17 hodin v kostele Sv. Rodiny, pak se přechází ke kostelu sv. Martina, kde bude krátký kulturní program a končí se před Úřadem městské části ohňostrojem. V 18:30 pak bude poutní mše svatá v kostele sv. Martina.

V týdnu od 14. listopadu bude ve středu on-line biblická hodina. Příští neděli na slavnost Krista Krále bude na závěr mše svaté krátká pobožnost před vystavenou Eucharistií. Pokud jste nestihli přednášku Marka O. Váchy ve středu, můžete si ji pustit ze záznamu na farním YouTube.

Týden od 21. listopadu je poslední v liturgickém roce. Ve středu budeme mít on-line hodinu katechismu, budeme pokračovat v tématu biblické antropologie. Následující neděle 28. listopadu je 1. adventní, začíná jí nový liturgický rok. Tradičně se tuto neděli žehnají adventní věnce. Pokud budete chtít požehnat svůj adventní věnec, položte jej, prosím, před oltář před začátkem mše svaté. V době adventní budeme slavit adventní roráty každou sobotu v kostele Sv. Rodiny od 6:30.

Týden od 28. listopadu je již týdnem adventním. V úterý bude mše svatá v kostele sv. Martina, kde prosím o rezervaci místa. Rovněž v úterý, ale v kostele Sv. Rodiny, je od 19:30 modlitba Taizé. Ve středu od 20:30 pak bude on-line biblická hodina. V sobotu od 6:30 je v kostele Sv. Rodiny mše svatá s rorátními zpěvy. Sbírka příští neděle (5. prosince) je věnována na podporu bohoslovců. V příloze tohoto článku si můžete přečíst pastýřské slovo pana kardinála k 1. neděli adventní.

V příloze tohoto článku si můžete přečíst nejnovější číslo Martinovin... Děkuji za přípravu panu Peřichovi.

Přeji Vám požehnané dny,

Řehoř J. Žáček