8. týden v mezidobí, Andrej Rublev, Nejsvětější Trojice

Milí bratři a sestry, touto nedělí ukončíme dobu velikonoční a vstupujeme do liturgického mezidobí. V tomto týdnu nás čekají některé památky a svátky, které doplňují ještě dobu velikonoční — památky Panny Marie, Matky církve, dále svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze... Dále v tomto týdnu budeme mít ve středu od 20:30 on-line hodinu katechismu, registrace zde na webu je jako obvykle od pondělí. Dále je v pátek Noc kostelů. V jejím rámci bude kostel sv. Martina otevřen od 20 hodin do 22 hodin. Bude možnost si prohlédnout věž kostela, zazvonit si na zvon a poslechnout výklad o historii a zajímavostech našeho farního kostela. 

Předem informuji, že slavnost Těla a Krve Páně bude v naší farnosti slavena v neděli 6. června. Přáním pana kardinála je, aby se co největší počet věřících zúčastnil slavnosti v katedrále 3. června v 17 hodin, po mši pak bude následovat eucharistický průvod na Hradčanské náměstí. Bližší informace budou na webu Arcibiskupství pražského.

V sobotu 12. června se budete moci zúčastnit prohlídky Emauzského kláštera. Vstupné je 60 Kč, snížené 40 Kč. Na akci se můžete přihlásit pomocí tohoto webového formuláře.

Zároveň připomínám, že probíhá příprava na první svaté přijímání, které bude v naší farnosti 27. června při mši svaté v 9:00. Stále je možné se do přípravy zapojit.

Přeji Vám požehnaný celý další týden.

Řehoř J. Žáček