osoba
Prohlídka emauzského kláštera se uskuteční v sobotu 12. června v 15 hodin. Sraz je u kláštera ve 14:45, přístup z ulice Vyšehradská. Pozor! Prohlídka je bez průvodce!

Údaje, které zde zadáte budou sloužit pouze k účelům rezervace a nebudou použity k žádným jiným účelům.
 
Vyplňte jméno a příjmení osoby, která se zúčastní prohlídky.
Na tuto adresu bude zasláno potvrzení přihlášky.