Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do adventní doby, kdy v sobě oživujeme očekávání Kristova druhého příchodu. Doby, která je charakteristická přípravou na Vánoce jak v duchovní, tak i v hmotné rovině. Také se účastníme rorátů, mší slavených ke cti Panny Marie, které odehrávají před východem slunce, v době ticha a za zpěvu tradičních písní, jež nás vedou k rozjímání událostí spojených s vtělením Božího Syna.

V týdnu od 5. prosince nás čeká v úterý mše svatá v kostele sv. Martina, prosím o rezervaci místa na mši svaté. Ve středu pak bude od 20:30 on-line hodina katechismu. V sobotu od 6:30 je v kostele Sv. Rodiny mše svatá s rorátními zpěvy. Mši svatou příští neděli v 9:00 bude celebrovat strahovský opat a dlouholetý řepský farář Daniel P. Janáček. V příloze tohoto článku si můžete přečíst nové vydání Martinovin, za jejichž přípravu velice děkuji. 

V týdnu od 12. prosince bude v úterý mše svatá v kostele sv. Martina (opět prosím o rezervaci místa). Ve středu od 20:30 je on-line biblická hodina. Chystáme další pouť na Strahov v sobotu 8. ledna. Podrobnosti a přihlašovací formulář bude vbrzku vyvěšen zde na stránkách.

V týdnu od 19. prosince bude v pondělí v kostele Svaté rodiny od 16:30 příležitost ke svátosti smíření. V úterý bude pak mše svatá v kostele sv. Martina, prosím o rezervaci místa. Ve středu od 20:30 je on-line hodina katechismu. V pátek bude mše svatá v kostele Svaté rodiny od 16 hodin zvláště pro rodiny s dětmi slavená z vigilie Narození Páně (nutná rezervace místa). Půlnoční mše svatá je také u Svaté rodiny přesně o půlnoci (také prosím o rezervaci místa). V sobotu slavíme Narození Páně. Mše svaté budou v kostele Sv. rodiny od 9 a 10:30 a podobně jako v neděli je třeba si udělat rezervaci místa. Nedělní mše svaté jsou jako obvykle, přičemž v 9:00 by měl probíhat také přenos do Českého rozhlasu, stanice Vltava.

V týdnu od 26. prosince budeme v pondělí slavit svátek sv. Jana Evangelisty. Na ten den je zvykem žehnat při bohoslužbách víno. Kdo budete mít zájem o požehnání, položte víno před začátkem mše svaté před oltář, na závěr bude požehnáno společně. Ve středu je on-line biblická hodina. Páteční mše svatá na Silvestra je o hodinu dříve, na závěr mše svaté bude děkovná pobožnost. Mše svaté na Nový rok, na slavnost Matky Boží Panny Marie, budou mše svaté v 9:00 a 10:30. Na webu ministerstva zdravotnictví byla zveřejněna změna v epidemických opatřeních: nadále není povinnost udržovat mezi účastníky bohoslužby rozestupy 1,5 metru a není nutné si při vstupu do kostela dezinfikovat ruce. Nadále je to důrazně doporučeno. V současné době to pro nás znamená, že upouštíme od rezervací míst na mše svaté. 

Přehled vánočních bohoslužeb v naší farnosti najdete zde.

Je možné se již přihlašovat na pouť do Strahovského kláštera, která bude v sobotu 8. ledna. Počet účastníků je omezen na 30.

Prosím, zvažte, zdali byste nemohli věnovat dvě hodiny svého času v sobotu dopoledne úklidu kostela Sv. Rodiny. V této práci se střídá jen několik farníků a každá pomocná ruka bude vděčně přijata. Přihlásit se k úklidu můžete zde na webu. Předem Vám děkuji!

Děkuji všem, kteří se zapojili do hlídání jesliček v kostele sv. Martina. 

Připravil jsem článek o synodě v naší farnosti, pokud se chcete do synody zapojit, prosím, přečtěte si jej a zvu Vás do synodální skupinky.

Řehoř J. Žáček.