osoba
Vyplňte jméno a příjmení přihlašované osoby.
Na tuto adresu bude zasláno potvrzení přihlášky.

Duchovní obnova farnosti se uskuteční ve Strahovském klášteře v sobotu 2. března 2024. Začátek obnovy je v 9:00. Vstup na místo duchovní obnovy, do Zimního refektáře, bude z nádvoří za bazilikou, dveřmi v zadní části (bude označeno). Počet účastníků není omezen, ovšem Vaše včasné přihlášení nám pomůže koordinovat počet obědů. Obnova se sice uskuteční ve vytápěné části kláštera, pro jistotu si však vezměte s sebou teplé oblečení (dosažitelná teplota není příliš vysoká).

Postní duchovní obnova

(Údaje, které zadáte při přihlášení budou sloužit pouze k účelu Vašeho přihlášení a po skončení akce budou smazány.)